Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4

08:00 – 19:00
Pondělí – pátek

Změna platebního účtu ONLINE

O mobilitu si můžete požádat přímo
ve svém internetovém bankovnictví
Účty a vklady -> Převod k nám.

Co je potřeba udělat?

 1. Zvolte si nového poskytovatele platebních služeb, ke kterému chcete převést své trvalé příkazy k úhradě a souhlasy s inkasem a pečlivě se seznamte s produkty a možnostmi, které nabízí.

 2. V případě, že Vám nový poskytovatel dosud nevede platební účet, požádejte ho o jeho zřízení.

 3. Nový poskytovatel musí provést Vaši identifikaci dle požadavků zákona. Budete proto potřebovat platný průkaz totožnosti. Identifikace bude provedena dle podmínek daného poskytovatele.

 4. Rozmyslete si, zda chcete k novému poskytovateli převést všechny služby, nebo jen některé a zda chcete účet u dosavadního poskytovatele zrušit. Výpověď smlouvy o účtu, na jejímž základě bude účet zrušen, však může učinit pouze jeho majitel, nikoli osoba oprávněná disponovat s prostředky na účtu.

 5. Vyplňte žádost o změnu platebního účtu a podepište ji podle podmínek nového poskytovatele.

Vyplníte číslo účtu u původní banky a vyberete si z nabídky účet na který se má převod uskutečnit. Postupy při změně platebního účtu se řídí zákonem o platebním styku 370/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Standardem České bankovní asociace č. 22. 

O co vše v rámci změny platebního účtu můžete požádat?

a) dosavadního poskytovalele

 • Zda a kdy popř. jaké převody plateb na základě trvalých příkazů, souhlasů s inkasem či SIPO má přestat provádět

 • Zda a kdy má přestat provádět příchozí platby na Vašem platebním účtu

 • Zda má převést kladný zůstatek účtu na Vás nový platební účet

 • Zda má předat novému poskytovateli přehled trvalých příkazů a/nebo souhlasů s inkasem

 • Zda má předat novému poskytovateli přehled pravidelně se opakujících příchozích plateb a odchozích inkas

 • Zda má zaslat přehled pravidelných plateb (trvalé příkazy, inkasa i příchozí platby atd.) na Vámi uvedený kontakt

b) nového poskytovatele

 • Zda má předat dosavadnímu poskytovateli Vaši výpověď smlouvy o platebním účtu
 • Od kdy má začít provádět trvalé příkazy a nastavit souhlasy s inkasem podle přehledu od dosavadního poskytovatele
 • Informování plátců opakovaných plateb a/nebo příjemců inkas o změně platebního účtu
 • Poskytnutí vzoru informačního sdělení o změně platebního účtu pro plátce opakovaných plateb a/nebo příjemce inkas

Chcete vědět ještě něco?

Rádi se s vámi spojíme. Vyplňte prosím své jméno, e-mail a napište, co vás zajímá – naši ochotní pracovníci vám odepíší do 24 hodin. Pracovní doba je Po - Pá 8. 00 - 19. 00 hod.

Jednoduše zadejte
své kontaktní údaje