Pomáháme tam, kde to má smysl

Uvědomujeme si, že všude kolem nás jsou lidé, kteří
v životě neměli tolik štěstí. A protože máme srdce na
pravém místě, aktivně jim pomáháme. Kromě toho 
podporujeme i současnou českou kulturu.

Pomáháme tam, kde to má smysl

Uvědomujeme si, že všude kolem nás jsou lidé, kteří v životě neměli tolik štěstí. A protože máme srdce na pravém místě, aktivně jim pomáháme. Kromě toho podporujeme i současnou českou kulturu.

Společenská odpovědnost pro nás není fráze, ale tvoří jednu z hlavních etických hodnot Expobank i všech našich zaměstnanců.
 

Vážíme si práce neziskových organizací . Pro podporu si vybíráme ty, které jsou z jakéhokoli důvodu znevýhodněny.

Národní ústav pro autismus, u.ú.

Financujeme projekt poskytování osobní asistence a odlehčovacích (respitních) služeb autistům žijícím v České republice – zejména dětem. Konkrétně se jedná třeba o doprovod dětí do a ze školy, mimoškolní činnosti, kroužky, sportovní a jiné zájmové aktivity.

Generálním partnerem od r. 2007

www.nautis.cz

Adventor

Občanské sdružení Adventor všestranně podporuje českou autistickou komunitu. Kromě jiného nabízí a zprostředkovává terapeutickou a poradenskou péči pro autisty všeho věku, spolupracuje na přípravě legislativních změn a provozuje chráněnou dílnu – a to i díky našim příspěvkům.

Podporujeme od roku 2019

www.adventor.org

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

SOČR patří k předním a zároveň nejstarším českým orchestrálním tělesům. Svou nápaditou dramaturgií a stále stoupající uměleckou úrovní si právem získal významné postavení v českém i světovém kulturním životě. Důkazem je třeba časté hostování v zahraničních koncertních síních.

Hrdým partnerem od r. 2018

www.socr.rozhlas.cz