Otevřené bankovnictví

Expobank CZ v souladu s Evropskou směrnicí PSD2 umožní se souhlasem klienta třetím stranám přístup k datům klienta prostřednictvím rozhraní API.

Pro využívání služeb musí být třetí strana držitelem povolení od České národní banky, nebo od orgánu dohledu domovského členského státu, jedná-li se o zahraničního poskytovatele se sídlem v jiném členském státě. Povolení opravňuje třetí strany využívat služeb informace o platebních účtech klienta (AISP), nebo nepřímé dání platebního příkazu (PISP).

Informace pro vývojáře

Expobank CZ pro rozhraní API využívá Český Standard pro Open Banking, který definovala Česká bankovní asociace.

Kontakt

V případě dotazů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu api@expobank.cz.

COOKIES
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním a používáním souborů cookies.
By using this website, you agree to storage and use of cookies.

Více informací | More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít | Close