Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4

08:00 – 19:00
Pondělí – pátek

Otevřené
bankovnictví

Aktuální stav služeb API a
Internetového bankovnictví
lze v současné době ověřit
prostřednictvím dotazu API

Aktuální stav služby:

Služba otevřeného bankovnictví API je funkční

Otevřené bankovnictví

Pro využívání služeb musí být třetí strana držitelem licence od České národní banky, nebo od orgánu dohledu domovského členského státu, jedná-li se o zahraničního poskytovatele se sídlem v jiném členském státě. Licence opravňuje třetí strany využívat služeb informace o platebních účtech klienta (AISP), nebo nepřímého dání platebního příkazu (PISP).

Informace pro vývojáře

Expobank CZ pro rozhraní API využívá Český Standard pro Open Banking (ČOBS), který definovala Česká bankovní asociace. Konkrétní zpracování rozhraní včetně poznámek a popisu odchylek od ČOBS popisuje dokumentace banky, která je k dispozici online na adrese https://doc.expobank.cz/fis-rest-docs-psd2/. V případě změn v dokumentaci budeme třetí strany informovat s předstihem prostřednictvím této webové stránky a na poskytnutých kontaktních údajích.

Aktuální stav služeb API a Internetového bankovnictví lze v současné době ověřit prostřednictvím dotazu API. Dokumentace k bankou nabízeným veřejným API je k dispozici na adrese https://doc.expobank.cz/fis-rest-docs-web/

Statistika dostupnosti API

Statistika dostupnosti Q3 2021
Statistika dostupnosti Q4 2021
Statistika dostupnosti Q1 2022
Statistika dostupnosti Q2 2022

Kontakt

V případě zájmu o připojení k PSD2 API, nebo dotazech týkajících se této služby nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese api@expobank.cz.

Jednoduše zadejte
své kontaktní údaje