MiFID2 a související právní předpisy

Vážení zákazníci,

dovolte nám, abychom Vás seznámili s povinnostmi, které má Expobank CZ a.s. (dále jen „Banka“) povinnost plnit při poskytování investičních služeb. Zejména, při obchodování s investičními nástroji uplatňuje Banka pravidla nastavená v návaznosti na právní požadavky stanovené:

  • směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů (též známou jako tzv. „MiFID II“),
  • dále také nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice MiFID II, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice („Prováděcí nařízení“),
  • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (tzv. „MiFIR“) a
  • zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“).

Cílem těchto nastavených a uplatňovaných pravidel je zejména ochrana zákazníků, tj. Klientů Banky, ale i potencionálních klientů, a to především v oblasti rozsahu předávaných informací, vyhodnocování informací o odborných znalostech a zkušenostech zákazníka, a o pravidlech předávání a provádění zákaznických pokynů ohledně investičních nástrojů. Níže uvádíme stručný přehled povinností, které se na Banku v této souvislosti vztahují:

Informační povinnost


Pravidla kategorizace klientů dle ZPKT


Dokumenty ke stažení

Investiční nástroj


Ceník/Sazebník


Evidence


Transparentnost


Poučení o zákazníka o rizicích v souvislosti s investováním

S naším zpravodajstvím vám již nic důležitého neuteče!