Cestovní pojištění k platebním kartám

Cestovní pojištění k platebním kartám (od 1. června 2018 Colonnade Insurance S.A.)


Nedílnou součástí embosovaných karet MasterCard Gold a MasterCard Business je cestovní pojištění, které poskytuje pojistnou ochranu držitele karty při zahraničních cestách do všech zemí světa. Ke kartě MasterCard Standard lze cestovní pojištění s atraktivním pojistným plněním dokoupit. V nabídce je také dokoupení rodinného cestovního pojištění – FAMILY Tarif ke kartám MasterCard Standard a MasterCard Gold.

Kdo je pojištěn
Cestovní pojištění se vztahuje na držitele platební karty (fyzickou osobu, jejíž jméno je uvedeno na kartě). U FAMILY Tarifu je pojištěn také spolucestující manžel/manželka či partner/partnerka a jejich spolucestující děti mladší 18 let, trvale žijící ve společné domácnosti. Pojištění se vztahuje pouze na osoby mladší 80 let.

Jak si sjednat pojištění
Pojištění lze sjednat na pobočkách banky nebo prostřednictvím nového internetového bankovnictví Expobanking. Více informací na tel. čísle 844 844 822 (Po – Pá 8 – 19 hod.).

Kdy je pojištění platné
Cestovní pojištění, které je součástí platebních karet, je držiteli karty poskytováno po celou dobu platnosti karty. Cestovní pojištění sjednané jako doplňková služba je držiteli karty poskytováno po dobu, na kterou bylo sjednáno. Cestovní pojištění je platné vždy po dobu zahraniční cesty nepřesahující 45 nepřetržitých dní. Pojištění tedy začíná, a při návratu končí překročením hranic ČR a počet cest není omezen. K platnosti pojištění není nutno hradit náklady zahraniční cesty kartou. Pojištění se nevztahuje na území ČR nebo země trvalého bydliště pojištěného.

Počátek pojištění
Platnost cestovního pojištění, které je součástí platebních karet začíná v 00:00 hodin dne následujícího po převzetí platební karty držitelem, nejdříve však první den platnosti karty. Platnost volitelného cestovního pojištění začíná v 00:00 hodin dne následujícího po sjednání tohoto pojištění, nejdříve však první den platnosti karty.

Konec pojištění
Platnost cestovního pojištění, které je součástí platebních karet končí ve 24:00 hodin posledního dne platnosti karty. Platnost volitelného cestovního pojištění končí ve 24:00 hodin posledního dne platnosti karty nebo v den, ke kterému držitel platební karty požádá o jeho ukončení

Co je pojištěno
Cestovní pojištění se vztahuje na pojistné události uvedené v tabulce, a to až do výše uvedených limitů. Viz. Tabulka limitů pojistného krytí.

Výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na provozování rizikových sportů (podrobněji viz Pojistné podmínky) ani na provozování jakýchkoliv sportů při organizovaných sportovních soutěžích. V případě, že plánujete provozování těchto sportů, nezapomeňte se před cestou připojistit. Na rekreační provozování běžných sportů, včetně zimních sportů se pojištění vztahuje.

Podrobné výluky z pojištění jsou uvedeny v Pojistných podmínkách cestovního pojištění, které Vám jsou k dispozici na pobočkách banky a na internetových stránkách. Seznamte se prosím pečlivě s těmito podmínkami před cestou do zahraničí.

Jak postupovat v případě úrazu nebo akutní nemoci v zahraničí

Cestovní pojištění je poskytováno ve spolupráci s asistenční službou společnosti Colonnade, jejíž operátoři, hovořící česky a anglicky, jsou k dispozici 24 hodin denně.  V případě úrazu nebo akutní nemoci vždy kontaktujte, jakmile je to možné asistenční službu, která Vám pomůže vyhledat zdravotní zařízení a zorganizuje všechny související služby. Asistenční službě se prokažte jménem, názvem banky a číslem pojistné smlouvy (viz kartička). Budete dále tázáni na dobu platnosti Vaší karty, místo, kde se nacházíte a další údaje nezbytné pro zorganizování pomoci.

Spojení na asistenční službu: + 420 221 586 687 v případě úrazu nebo nemoci.

U soukromého lékaře se může stát, že budete žádání o úhradu menších částek v hotovosti. V takovém případě si po návratu vyžádejte formulář k uplatnění nároku (k dispozici na internetových stránkách banky či pojišťovny nebo Vám bude na požádání zaslán).

Nárok na úhradu je třeba vznést nejpozději do 30 dnů po vzniku pojistné události. Formulář spolu s originály požadovaných dokladů, zašlete na adresu pojišťovny: Colonnade Insurance S.A., organizační složka pro Českou republiku, Oddělení likvidace škod, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Tel: +420 844 000 002, Fax: +420 234 108 383, email: skody@colonnade.cz

V případě dotazů k cestovnímu pojištění volejte informační linku Colonnade Insurance S.A., organizační složka pro Českou republiku: +420 234 094 011 Email: info@colonnade.cz

Dokumenty ke stažení (od 1. června 2018 Colonnade Insurance S.A.)

COOKIES
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním a používáním souborů cookies.
By using this website, you agree to storage and use of cookies.

Více informací | More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít | Close