O Expobank

Profil Expobank | Historie | Majoritní vlastník | Vedení společnosti | Sponzoring

Profil Expobank CZ a.s.

Banka pro Vás.

Vítejte v Expobank. Bance, která svým českým i mezinárodním klientům poskytuje ty nejlepší spořicí a investiční produkty svého druhu stejně tak jako nabízí rozsáhlou podporu v oblasti přeshraničních transakcí. Klientům korporátního, privátního a personálního bankovnictví navrhujeme inteligentní finanční řešení na základě jejich potřeb.

Výhodu představují naši zkušení bankéři, dlouholetá zkušenost na českém trhu navazující na to nejlepší od předchozího německého vlastníka LBBW, mezinárodní management, sesterské banky v Lotyšku či Rusku a více než 20 let úspěšného bankovního řízení majoritního vlastníka banky, Igora Kima, který se dlouhodobě pohybuje na mezinárodních trzích a spolupracuje s globálně respektovanými mezinárodními organizacemi (včetně Evropské banky pro obnovu a rozvoj, IFC – členem Světové banky, KfW Bankengruppe a dalšími).

Partnerství s Expobank znamená partnerství s týmem profesionálů, kteří respektují individualitu každého jednotlivého klienta, a s bankou, která připravuje služby na míru Vašemu růstu.

Sesterské banky a dceřiné společnosti

Expobank, LLC (Rusko) a Expobank AS (Lotyšsko). Dceřiné společnosti: East Portfolio, s.r.o. a Expobank a.d. Beograd (Srbsko).

Historie Expobank CZ a.s.

Banka působí na českém trhu od roku 1991 a za dobu svého působení si zde vybudovala pozici moderní univerzální banky poskytující služby té nejvyšší kvality pro své korporátní, privátní a affluentní individuální klienty.

Banka v minulosti změnila akcionáře a své obchodní jméno. Na českém trhu působila pod názvem BAWAG Bank CZ a.s. a od roku 2008 vystupovala banka pod názvem LBBW Bank CZ a.s. jako dceřiná společnost německé LBBW. Igor Kim se stal majoritním akcionářem Expobank CZ a.s. k 31. 12. 2014, čímž se završil proces změny akcionáře banky.

Majoritní vlastník – Igor Kim

Majoritním vlastníkem české banky je Igor Kim, strategický investor aktivní v ruském a evropském bankovním sektoru s více než 20 lety úspěšných obchodních zkušeností v bankovnictví, jehož úspěch je výsledkem chytrých investic v minulosti a inteligentního bankovního řízení bez napojení na politiku.

Je hlavním akcionářem a předsedou dozorčí rady Expobank, LLC (Rusko – dříve Barclays Bank), Expobank AS (Lotyšsko), dále také majoritním investorem WestLB Vostok Bank (Rusko – dříve vlastníkem WestLB of Germany) a FXCM Securities (VB). V letech 2003 a 2009 byl Kim v Rusku oceněn jako Bankéř roku.

Vedení společnosti

Představenstvo společnosti

IlyaMitelman
Ilya Mitelman
předseda představenstva
členem od 27. 3. 2017
Sridhar Cadambi
Sridhar Cadambi
člen představenstva
členem od 14. 5. 2018

Dozorčí rada

Igor Kim
předseda dozorčí rady
od 1. 9. 2014
členem od 1. 9. 2014

Kirill Nifontov
místopředseda
od 1. 9. 2014
členem od 1. 9. 2014

John McNaughton
členem od 1. 9. 2014

Jyrki Ilmari Koskelo
členem od 1. 9. 2014

Jiří Schwarz
členem od 22. 10. 2015

Alexei Sannikov
členem od 15. 12. 2017

Lubomír Lízal
členem od 1. 5. 2018

Členové výboru pro audit Expobank CZ a.s.

Ladislav Langr
člen od 8. 12. 2014 (28. 4. 2016 zvolen předsedou výboru)
datum narození: 18. 4. 1950
Květnového vítězství 496/82, 149 00 Praha 4 – Háje


John McNaughton
člen od 8. 12. 2014 (28. 4. 2016 zvolen místopředsedou výboru)
datum narození: 28. 4. 1967
107078 Moskva, ul. Kalančevskaja 2, budova 2, Ruská federace
Jiří Schwarz
člen od 28. 4. 2016
datum narození: 25. 4. 1960
U Hřiště 418, 741 01 Nový Jičín

Sponzoring

Společnost Expobank CZ a.s. si uvědomuje, že naše odpovědnost by měla jít nad rámec potřeb našich klientů, zaměstnanců a obchodních partnerů. Uvědomujeme si také význam neziskových akcí v kulturní a humanitární oblasti. Proto aktivně podporujeme ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nemají rovné podmínky a sami nejsou schopni je změnit.

Každoročně přispíváme nemalými finančními prostředky na různé humanitární účely a účastníme se řady významných kulturních a sportovních akcí.

Podporované oblasti v rámci sponzoringových aktivit

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Expobank CZ a.s. je Generálním partnerem od roku 2007.

Financujeme projekt poskytování osobní asistence a respitních a odlehčovacích služeb lidem – zejména dětem – s autismem žijícím v České republice. Jedná se o doprovod dětí do a ze školy, mimoškolní činnost a sportovní a jiné zájmové aktivity. Asistenční i odlehčovací služby jsou velkou pomocí pro rodiny dětí zejména v době, kdy se rodina z jakýchkoli důvodů nemůže plně věnovat potřebám dítěte, například tehdy, kdy musí vyřizovat věci na úřadech nebo navštívit lékaře. Projekt nabízí tyto služby také v době, kdy si rodiče potřebují odpočinout nebo věnovat svůj čas zdravým sourozencům, kteří často „hrají druhé housle“, i v době, kdy potřebují prostě a jednoduše „dobít baterky“.


SenSen – Senzační Senioři

Expobank CZ a.s. je partnerem SenSen od roku 2015.

Expobank se stala v roce 2015 partnerem Ceny Senior roku, kterou pravidelně vyhlašuje Nadace Charty 77 v rámci svého projektu SenSen (Senzační senioři, www.sensen.cz).

Cílem Ceny Senior roku je veřejnosti představovat seniory jako významnou součást společnosti a zdůraznit jejich výjimečné výkony, počiny a práci. Je tak šířeno povědomí, že mají i přes svůj věk stále co nabídnout, dokáží být aktivní, být oporou jiným a svým příkladem inspirovat ostatní. Udělení ceny má podpořit tyto seniory v jejich dalších aktivitách a posílit jejich sebeuvědomění, důvěru ve vlastní schopnosti a společenskou cenu.


O SenSen:


Projekt SenSen (Senzační senioři) vznikl v Nadaci Charty 77 v roce 2012 jako odpověď na demografický vývoj v České republice. Zapojení seniorů do projektu jim přináší účast na unikátních celorepublikových projektech (Národní kronika, Druhý život dětské knihy, Aktivní život), pomoc při realizaci vlastních nápadů členů klubů SenSen, konkrétní podporu pro jinak nedosažitelné aktivity, finanční a materiálovou podporu při získávání počítačové gramotnosti, přístup k poradnám SenSen (medicína, bezpečnost aj.), možnost dělit se s ostatními seniory o to, co dělají po celé republice, a zároveň dostávat inspiraci a pomoc zvenčí.


 

COOKIES
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním a používáním souborů cookies.
By using this website, you agree to storage and use of cookies.

Více informací | More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít | Close