O Expobank

Profil Expobank | Historie | Majoritní vlastník | Vedení společnosti | Sponzoring

Profil Expobank CZ a.s.

Banka pro Vás. Vítejte v Expobank. Bance, která svým českým i mezinárodním klientům poskytuje ty nejlepší spořicí a investiční produkty svého druhu stejně tak jako nabízí rozsáhlou podporu v oblasti přeshraničních transakcí. Klientům korporátního, privátního a personálního bankovnictví navrhujeme inteligentní finanční řešení na základě jejich potřeb. Výhodu představují naši zkušení bankéři, dlouholetá zkušenost na českém trhu navazující na to nejlepší od předchozího německého vlastníka LBBW, mezinárodní management, sesterské banky v Lotyšku či Rusku a více než 20 let úspěšného bankovního řízení majoritního vlastníka banky, Igora Kima, který se dlouhodobě pohybuje na mezinárodních trzích a spolupracuje s globálně respektovanými mezinárodními organizacemi (včetně Evropské banky pro obnovu a rozvoj, IFC – členem Světové banky, KfW Bankengruppe a dalšími). Partnerství s Expobank znamená partnerství s týmem profesionálů, kteří respektují individualitu každého jednotlivého klienta, a s bankou, která připravuje služby na míru Vašemu růstu.

Sesterské banky a dceřiné společnosti

Expobank, LLC (Rusko), Expobank AS (Lotyšsko) a Expobank a.d. Beograd (Srbsko) . Dceřiná společnost: East Portfolio, s.r.o.

Historie Expobank CZ a.s.

Banka působí na českém trhu od roku 1991 a za dobu svého působení si zde vybudovala pozici moderní univerzální banky poskytující služby té nejvyšší kvality pro své korporátní, privátní a affluentní individuální klienty. Banka v minulosti změnila akcionáře a své obchodní jméno. Na českém trhu působila pod názvem BAWAG Bank CZ a.s. a od roku 2008 vystupovala banka pod názvem LBBW Bank CZ a.s. jako dceřiná společnost německé LBBW. Igor Kim se stal majoritním akcionářem Expobank CZ a.s. k 31. 12. 2014, čímž se završil proces změny akcionáře banky.

Majoritní akcionář – Igor Kim

Majoritním akcionářem české banky je Igor Kim, strategický investor aktivní v ruském a evropském bankovním sektoru s více než 20 lety úspěšných obchodních zkušeností v bankovnictví, jehož úspěch je výsledkem chytrých investic v minulosti a inteligentního bankovního řízení bez napojení na politiku. V letech 2003 a 2009 byl Igor Kim v Rusku oceněn jako Bankéř roku.

Vedení společnosti

Představenstvo společnosti

IlyaMitelman
Ilya Mitelman

předseda představenstva

členem od 27. 3. 2017

Sridhar Cadambi
Sridhar Cadambi

člen představenstva

členem od 14. 5. 2018

Martin Kubíček
Martin Kubíček

člen představenstva

členem od 25. 3. 2019

Dozorčí rada

Igor Kim

předseda dozorčí rady od 25. 3. 2019

členem od 20. 3. 2019

Kirill Nifontov

místopředseda od 25. 3. 2019

členem od 20. 3. 2019

John McNaughton

členem od 20. 3. 2019

Jyrki Ilmari Koskelo

členem od 20. 3. 2019

Jiří Schwarz

členem od 22. 10. 2015

Alexei Sannikov

členem od 15. 12. 2017

Lubomír Lízal

členem od 1. 5. 2018

Členové výboru pro audit Expobank CZ a.s.

Ladislav Langr

člen od 21. 1. 2019 (8. 2. 2019 zvolen předsedou výboru)

datum narození: 18. 4. 1950

Květnového vítězství 496/82, 149 00 Praha 4 – Háje


John McNaughton

člen od 21. 1. 2019 (8. 2. 2019 zvolen místopředsedou výboru)

datum narození: 28. 4. 1967

107078 Moskva, ul. Kalančevskaja 2, budova 2, Ruská federace


Jiří Schwarz

člen od 28. 4. 2016

datum narození: 25. 4. 1960

U Hřiště 418, 741 01 Nový Jičín

Sponzoring

Společnost Expobank CZ a.s. si uvědomuje, že naše odpovědnost by měla jít nad rámec potřeb našich klientů, zaměstnanců a obchodních partnerů. Uvědomujeme si také význam neziskových akcí v kulturní a humanitární oblasti. Proto aktivně podporujeme ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nemají rovné podmínky a sami nejsou schopni je změnit. Každoročně přispíváme nemalými finančními prostředky na různé humanitární účely a účastníme se řady významných kulturních a sportovních akcí.

Podporované oblasti v rámci sponzoringových aktivit

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Expobank CZ a.s. je Generálním partnerem od roku 2007. Financujeme projekt poskytování osobní asistence a respitních a odlehčovacích služeb lidem – zejména dětem – s autismem žijícím v České republice. Jedná se o doprovod dětí do a ze školy, mimoškolní činnost a sportovní a jiné zájmové aktivity. Asistenční i odlehčovací služby jsou velkou pomocí pro rodiny dětí zejména v době, kdy se rodina z jakýchkoli důvodů nemůže plně věnovat potřebám dítěte, například tehdy, kdy musí vyřizovat věci na úřadech nebo navštívit lékaře. Projekt nabízí tyto služby také v době, kdy si rodiče potřebují odpočinout nebo věnovat svůj čas zdravým sourozencům, kteří často „hrají druhé housle“, i v době, kdy potřebují prostě a jednoduše „dobít baterky“.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Expobank CZ a.s. je od ledna roku 2018 hrdým partnerem Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR). Ten patří k předním a zároveň nejstarším českým orchestrálním tělesům. Svou nápaditou dramaturgií a stále stoupající uměleckou úrovní si vydobyl významné postavení v českém koncertním životě. Zároveň patří k vítaným hostům zahraničních koncertních síní. Tradice orchestru se odvíjí již od roku 1926 a je spojena s počátky vysílání Radiojournalu. Po roce 1945 se těleso proměnilo ve velký symfonický orchestr, s nímž jako šéfdirigent pracoval i Karel Ančerl. Svým posluchačům nabízí SOČR koncerty v rámci abonentních cyklů ve Dvořákově síni Rudolfina a Smetanově síni Obecního domu. Orchestr je častým hostem celé řady významných kulturních událostí (festivaly Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Český Krumlov, Dvořákova Praha, Moravský podzim aj.).

Adventor

Expobank CZ a.s. od roku 2019 podporuje občanské sdružení Adventor, které poskytuje všestrannou podpůrnou činnost v zájmu autistické komunity. Adventor mimo jiné nabízí a zprostředkovává terapeutickou a poradenskou péči pro autisty dětského i dospělého věku, spolupracuje na přípravě podkladů pro legislativní změny v sociálně zdravotnické péči a provozuje chráněnou dílnu. Adventor je unikátní tím, že osoby s autismem zapojuje do činnosti občanského sdružení.

COOKIES
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním a používáním souborů cookies.
By using this website, you agree to storage and use of cookies.

Více informací | More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít | Close