Kontakty

Pobočky | Firemní bankovnictví | Etická linka

Expobank CZ a.s.

Expobank CZ a.s.
Vítězná 126/1
PSČ 150 00, Praha 5
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476

Internet: www.expobank.cz; E-mail: info@expobank.cz
Novinářské dotazy: tiskove.stredisko@expobank.cz
Etická linka: eticka_linka@expobank.cz
SWIFT/BIC: EXPNCZPP
IČ: 14893649; DIČ: CZ14893649
ID Datové schránky Expobank CZ a.s.: 8zuewv8

Blokace platebních karet 24 hodin denně (ztráta karty):
(+420) 267 197 197 (+420) 267 197 291

Platební příkazy:
(+420) 233 231 921

Sídlo banky
Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5
(+420) 233 233 233; (+420) 233 233 299
Mapa

Zákaznická linka
Informace o produktech pro osobní bankovnictví
844 844 822
po – pá: 8.00 – 19.00

Kontaktní formulář
Zanechte na sebe kontakt a naši pracovníci Vám zavolají zpět do 24 hodin v pracovní dny.
Kontaktní formulář

Pobočky

Praha 5 – Anděl

Vážení klienti, pobočka Praha Anděl byla k 16. 6. 2017 sloučena s pobočkou Václavské náměstí 40. Více informací

Brno

Vážení klienti, dovolte, abychom Vás informovali o ukončení provozu pobočky k 21. 2. 2018. Provoz pobočky bude ukončen z důvodu plánovaného přechodu Expobank CZ k plně digitálnímu modelu obsluhy klientů. Více informací získáte na pobočce nebo zákaznické lince 844 844 822 (po-pá 8.00 – 19.00).

Náměstí Svobody 23
602 00 Brno

po – út: 8.30 – 16.30
st: 9.00 – 17.00
čt – pá: 8.30 – 16.30
(+420) 233 233 790
brnonamesti@expobank.cz
Mapa

Ředitel pobočky: Jaroslav Forman

České Budějovice

Vážení klienti, pobočka k 30. 11. 2017 ukončila svůj provoz. V případě dotazů se obraťte na zákaznickou linku 844 844 822 (8-19 hod.). Expobank přechází na plně digitální model obsluhy klientů a většinu svých požadavků tak můžete vyřizovat přes internetové bankovnictví Expobanking.

Ostrava

Vážení klienti, pobočka k 30. 11. 2017 ukončila svůj provoz. V případě dotazů se obraťte na zákaznickou linku 844 844 822 (8-19 hod.). Expobank přechází na plně digitální model obsluhy klientů a většinu svých požadavků tak můžete vyřizovat přes internetové bankovnictví Expobanking.

Pardubice

Vážení klienti, pobočka k 30. 11. 2017 ukončila svůj provoz. V případě dotazů se obraťte na zákaznickou linku 844 844 822 (8-19 hod.). Expobank přechází na plně digitální model obsluhy klientů a většinu svých požadavků tak můžete vyřizovat přes internetové bankovnictví Expobanking.

Plzeň

Vážení klienti, pobočka k 30. 11. 2017 ukončila svůj provoz. V případě dotazů se obraťte na zákaznickou linku 844 844 822 (8-19 hod.). Expobank přechází na plně digitální model obsluhy klientů a většinu svých požadavků tak můžete vyřizovat přes internetové bankovnictví Expobanking.

Firemní bankovnictví

Etická linka Expobank CZ

Společnost Expobank CZ a.s. v rámci svých aktivit vyvíjí maximální úsilí při prevenci neetického chování, podvodného jednání či páchání jiných trestných činů osobami nejen se vztahem k naší bance. V rámci toho úsilí byla proto zřízena etická linka (nebo také Whistleblowing linka), jejímž účelem je umožnit anonymní podání oznámení o jakémkoliv nekalém jednání ze strany zaměstnance banky či jiné osoby, jejíž jednání může mít dopady do podnikání banky.

Prostřednictvím emailové adresy eticka_linka@expobank.cz můžete tedy anonymně ohlásit jednání zaměstnance banky či jiné osoby, se kterým jste se setkali, a které je dle vašeho názoru neetické či projevuje znaky trestného činu či tuto linku můžete využit ke sdělení významné obavy porušování právních předpisů a ohrožení funkčnosti a efektivnosti řídícího a kontrolního systému nebo nesouladu s právními předpisy.

Veškerá oznámení jsou chápana jako podněty k řešení a jsou bankou evidována a řešena dle interně stanovených postupů. Oznámení jsou přijímána pověřenými zaměstnanci banky, kteří v rámci svého pověření přijali odpovědnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli, v souvislosti s přijatým oznámením, což odesílateli garantuje právo na anonymitu. Jediným případem, kdy mlčenlivost nemusí být zachována, je vůči orgánům činným v trestním řízení. Pro zvýšení stupně anonymity je možné odeslání oznámení z účelově vytvořeného emailu. Se všemi oznámeními a shodně tak i s údaji o oznamovatelích je a bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Oznámení mají být činěna v dobré víře, oznamovatel by tedy měl být v době podání oznámení důvodně přesvědčen o pravdivosti poskytnuté informace.