Kontakty

Pobočka | Firemní bankovnictví | Etická linka

Expobank CZ a.s.

Expobank CZ a.s.
Na strži 2097/63
140 00 Praha 4
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476

Internet: www.expobank.cz; E-mail: info@expobank.cz
Novinářské dotazy: tiskove.stredisko@expobank.cz
Etická linka: eticka_linka@expobank.cz
SWIFT/BIC: EXPNCZPP
IČ: 14893649; DIČ: CZ14893649
ID Datové schránky Expobank CZ a.s.: 8zuewv8

Blokace platebních karet 24 hodin denně (ztráta karty):
telefon (+420) 267 197 197 fax (+420) 267 197 291

Sídlo banky
Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4
(+420) 233 233 233; (+420) 233 233 299
Mapa

Zákaznická linka
Informace o produktech pro osobní bankovnictví
844 844 822
po – pá: 8.00 – 19.00

Kontaktní formulář
Zanechte na sebe kontakt a naši pracovníci Vám zavolají zpět do 24 hodin v pracovní dny.
Kontaktní formulář

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Pavel Příhoda
prihoda@PoverenecOchranyOU.cz

Pobočka


Zástupce ředitele pobočky: Eliška Příhonská


Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o stěhování pobočky Expobank CZ v Praze 1, Václavské náměstí 795/40 do nové lokality.

Provoz pobočky na Václavském náměstí skončil v pátek, dne 2. srpna 2019 ve 12:00 hod.

Veškeré služby privátního bankovnictví a pobočky Expobank CZ jsou dostupné v nových, moderních prostorách od pondělí 5. srpna 2019 na adrese: Budova City Element, Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4. Více informací o zahájení provozu na nové adrese Vám rádi poskytneme na zákaznické lince 844 844 822 (po-pá 8:00 – 19:00 hod.). Obrátit se můžete také na Vašeho bankéře.

Děkujeme za pochopení a využívání služeb a produktů Expobank CZ. Těšíme se na další spolupráci.


Karlovy Vary


Vážení klienti,

dovolte, abychom Vás informovali o ukončení provozu pobočky Expobank v Karlových Varech k 29. 5. 2019. Pobočka byla uzavřena z důvodu přechodu Expobank CZ k plně digitálnímu modelu obsluhy klientů.

Děkujeme za pochopení a využívání služeb a produktů Expobank CZ. Těšíme se na další spolupráci.

Firemní bankovnictví

Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4
(+420) 233 232 210
(+420) 233 233 299
info@expobank.cz

Etická linka Expobank CZ

Společnost Expobank CZ a.s. v rámci svých aktivit vyvíjí maximální úsilí při prevenci neetického chování, podvodného jednání či páchání jiných trestných činů osobami nejen se vztahem k naší bance. V rámci toho úsilí byla proto zřízena etická linka (nebo také Whistleblowing linka), jejímž účelem je umožnit anonymní podání oznámení o jakémkoliv nekalém jednání ze strany zaměstnance banky či jiné osoby, jejíž jednání může mít dopady do podnikání banky.

Prostřednictvím emailové adresy eticka_linka@expobank.cz můžete tedy anonymně ohlásit jednání zaměstnance banky či jiné osoby, se kterým jste se setkali, a které je dle vašeho názoru neetické či projevuje znaky trestného činu či tuto linku můžete využit ke sdělení významné obavy porušování právních předpisů a ohrožení funkčnosti a efektivnosti řídícího a kontrolního systému nebo nesouladu s právními předpisy.

Veškerá oznámení jsou chápana jako podněty k řešení a jsou bankou evidována a řešena dle interně stanovených postupů. Oznámení jsou přijímána pověřenými zaměstnanci banky, kteří v rámci svého pověření přijali odpovědnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli, v souvislosti s přijatým oznámením, což odesílateli garantuje právo na anonymitu. Jediným případem, kdy mlčenlivost nemusí být zachována, je vůči orgánům činným v trestním řízení. Pro zvýšení stupně anonymity je možné odeslání oznámení z účelově vytvořeného emailu. Se všemi oznámeními a shodně tak i s údaji o oznamovatelích je a bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Oznámení mají být činěna v dobré víře, oznamovatel by tedy měl být v době podání oznámení důvodně přesvědčen o pravdivosti poskytnuté informace.

COOKIES
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním a používáním souborů cookies.
By using this website, you agree to storage and use of cookies.

Více informací | More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít | Close