Povinně uveřejňované informace

Orgán dohledu

Dohled nad věřitelem vykonává a nad dodržováním povinností při sjednávání Spotřebitelského úvěru je Česká národní banka:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

www.cnb.cz

Hospodářské výsledky

Dokumenty