Souhlas s pořízením a uchováním fotokopie průkazu totožnosti

Klient vyjadřuje souhlas s pořízením a uchováním fotokopie svého Průkazu totožnosti, a případně dalších požadovaných osobních či jiných dokladů, na základě kterých Banka provádí kontrolu identifikačních údajů Klienta. Klient bere na vědomí, že Banka pořizuje fotokopie Průkazu totožnosti za účelem bezpečnosti, ochrany zájmů Klienta a jeho jednoznačné identifikace. Klient prohlašuje, že se seznámil s Informačním Memorandem, které podrobně popisuje zpracování osobních údajů, a které je k dispozici na webu Banky v sekci Právní info a všemi jeho právy, které má v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Klient souhlasí s tím, aby Banka uchovávala fotokopie Průkazu totožnosti a identifikačních/osobních údajů Klienta v něm uvedených po dobu stanovenou Zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banka může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.

COOKIES
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním a používáním souborů cookies.
By using this website, you agree to storage and use of cookies.

Více informací | More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít | Close