Dokumenty ke stažení

Zadejte název dokumentu nebo vyberte kategorii.

Ochrana dat

Předsmluvní informace k rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb 293 kB (pdf) stáhnout

Podmínky pro hotovostní operace 171 kB (pdf) stáhnout

Informační memorandum k uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 504 kB (pdf) stáhnout

Informační memorandum Bankovního registru klientských informací 270 kB (pdf) stáhnout

Ochrana mobilního zařízení klienta 225 kB (pdf) stáhnout

Informační memorandum CRS a FATCA 212 kB (pdf) stáhnout

AML

AML - Identifikace klienta 256 kB (pdf) stáhnout

Finanční služby uzavírané na dálku

Informace Expobank CZ a.s. o finančních službách uzavíraných na dálku 145 kB (pdf) stáhnout

Souhlasy

Souhlas se zpracováním fotokopie dokladu totožnosti-uzavření smlouvy 128 kB (pdf) stáhnout

Souhlas se zpracováním osobních údajů 188 kB (pdf) stáhnout

Souhlas s pořízením a uchováním fotokopie průkazu totožnosti-vedení účtu 128 kB (pdf) stáhnout

Rizika investování

Rizika investování 203 kB (pdf) stáhnout