Dokumenty ke stažení

Zadejte název dokumentu nebo vyberte kategorii.

Ochrana dat

Předsmluvní informace k rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb 293 kB (pdf) stáhnout

Podmínky pro hotovostní operace 171 kB (pdf) stáhnout

Informační memorandum k uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 504 kB (pdf) stáhnout

Informační memorandum Bankovního registru klientských informací 270 kB (pdf) stáhnout

Ochrana mobilního zařízení klienta 225 kB (pdf) stáhnout

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů 475 kB (pdf) stáhnout

Informační memorandum CRS a FATCA 212 kB (pdf) stáhnout

AML

AML-identifikace klienta 256 kB (pdf) stáhnout

Finanční služby uzavírané na dálku

Informace Expobank CZ a.s. o finančních službách uzavíraných na dálku 145 kB (pdf) stáhnout

Souhlasy

Souhlas se zpracováním fotokopie dokladu totožnosti-uzavření smlouvy 128 kB (pdf) stáhnout

Information on the processing of personal data 208 kB (pdf) stáhnout

Souhlas se zpracováním osobních údajů 188 kB (pdf) stáhnout

Souhlas s pořízením a uchováním fotokopie průkazu totožnosti-vedení účtu 128 kB (pdf) stáhnout

Rizika investování

Rizika investování 203 kB (pdf) stáhnout