Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4

08:00 – 19:00
Pondělí – pátek

Dokumenty ke stažení

Zadejte název dokumentu nebo vyberte kategorii.

Ochrana osobních údajů

Informační memorandum Bankovního registru klientských informací 322 kB (pdf) stáhnout

Informace ke zpracování osobních údajů 452 kB (pdf) stáhnout

Informace ke zpracování souborů cookies webovými stránkami banky 294 kB (pdf) stáhnout

AML

AML - Identifikace klienta 256 kB (pdf) stáhnout

Finanční služby uzavírané na dálku

Informace Expobank CZ a.s. o finančních službách uzavíraných na dálku 145 kB (pdf) stáhnout

Souhlasy

Souhlas s pořízením a uchováním fotokopie průkazu totožnosti-vedení účtu 128 kB (pdf) stáhnout

Souhlas se zpracováním osobních údajů 192 kB (pdf) stáhnout

Souhlas se zpracováním fotokopie dokladu totožnosti-uzavření smlouvy 128 kB (pdf) stáhnout

Rizika investování

Rizika investování 203 kB (pdf) stáhnout

Ostatní dokumenty

Formulář DAC 6 35 kB stáhnout

Informační dokument k DAC 6 148 kB (pdf) stáhnout

Informační memorandum CRS a FATCA 412 kB (pdf) stáhnout

Ochrana mobilního zařízení klienta 225 kB (pdf) stáhnout

Informační memorandum k uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 504 kB (pdf) stáhnout

Podmínky pro hotovostní operace 171 kB (pdf) stáhnout

Předsmluvní informace k rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb 293 kB (pdf) stáhnout

Politicky exponovaná osoba 214 kB (pdf) stáhnout