Dokumenty ke stažení

Zadejte název dokumentu nebo vyberte kategorii.

Povinné informace uveřejňované v souladu s Vyhláškou

Údaje o bance k 30.06.2020 - Příloha 1 333 kB stáhnout

Údaje o bance k 30.06.2020 - Příloha 2 927 kB stáhnout

Údaje o bance k 30.06.2020 - Informace uveřejňované nad rámec vyhlášky 12 kB stáhnout

Údaje o bance k 31.12.2019 - Příloha 2 938 kB stáhnout

Údaje o bance k 31.12.2019 - Příloha 1 381 kB stáhnout

Údaje o bance k 31.12.2019 - Informace uveřejňované nad rámec vyhlášky 11 kB stáhnout

Poskytnuté úvěry se zárukou COVID III (informace dle § 4 zákona č. 228/2020 Sb.) 308 kB (pdf) stáhnout

Údaje o bance k 31.3.2020 - Příloha 2 1 MB stáhnout

Údaje o bance k 31.3.2020 - Příloha 1 459 kB stáhnout

Údaje o bance k 31.3.2020 - Informace uveřejňované nad rámec vyhlášky 10 kB stáhnout

Informace k publikaci povinně uveřejňovaných informací k datu 31.03.2020 422 kB (pdf) stáhnout

Údaje o bance k 31.3.2020 422 kB (pdf) stáhnout

Informace k publikaci povinně uveřejňovaných informací k datu 31.12.2019 424 kB (pdf) stáhnout

Údaje o bance k 30.9.2019-příloha 2 2 MB stáhnout

Údaje o bance k 30.9.2019-příloha 1 621 kB stáhnout

Údaje o bance k 30.6.2019-příloha 2 2 MB stáhnout

Údaje o bance k 30.6.2019-příloha 1 621 kB stáhnout

Údaje o bance 31. 3. 2017 příloha 2 54 kB stáhnout

Údaje o bance 31. 3. 2017 příloha 1 207 kB stáhnout

Údaje o bance 30. 6. 2017 příloha 2 53 kB stáhnout

Údaje o bance 30. 6. 2017 příloha 1 209 kB stáhnout

Údaje o bance 30. 9. 2017 příloha 2 53 kB stáhnout

Údaje o bance 30. 9. 2017 příloha 1 208 kB stáhnout

Údaje o bance 31. 12. 2017 příloha 2 453 kB stáhnout

Údaje o bance 31. 12. 2017 příloha 1 358 kB stáhnout

Údaje o bance 31. 3. 2018 příloha 2 948 kB stáhnout

Údaje o bance 31. 3. 2018 příloha 1 335 kB stáhnout

Údaje o bance 30. 6. 2018 příloha 2 952 kB stáhnout

Údaje o bance 30. 6. 2018 příloha 1 318 kB stáhnout

Údaje o bance 31. 12. 2018 příloha 2 2 MB stáhnout

Údaje o bance 31. 12. 2018 příloha 1 604 kB stáhnout

Údaje o bance k 31.3.2019-příloha 2 2 MB stáhnout

Údaje o bance k 31.3.2019-příloha 1 580 kB stáhnout

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019 5 MB (pdf) stáhnout

Konsolidovaná výroční zpráva 2019 5 MB (pdf) stáhnout

Annual report 2018 18 MB (pdf) stáhnout

Výroční zpráva 2010 2 MB (pdf) stáhnout

Výroční zpráva 2011 6 MB (pdf) stáhnout

Výroční zpráva 2012 9 MB (pdf) stáhnout

Výroční zpráva 2013 2 MB (pdf) stáhnout

Výroční zpráva 2014 3 MB (pdf) stáhnout

Výroční zpráva 2015 2 MB (pdf) stáhnout

Výroční zpráva 2016 1 MB (pdf) stáhnout

Doplnění Výroční zprávy 2017 187 kB (pdf) stáhnout

Výroční zpráva 2017 9 MB (pdf) stáhnout

Výroční zpráva 2018 15 MB (pdf) stáhnout

Dokumenty

Whistleblowing 229 kB (pdf) stáhnout

Změna platebního účtu 358 kB (pdf) stáhnout

Poučení o registru třetích stran Sdružení SOLUS 107 kB (pdf) stáhnout

Poučení o registrech Sdružení SOLUS 131 kB (pdf) stáhnout

Informační memorandum BRKI a NRKI (1. 5. 2016) 274 kB (pdf) stáhnout

Výměna informací v daňové oblasti 257 kB (pdf) stáhnout

Základní platební účet 221 kB (pdf) stáhnout

Reklamační řád 415 kB (pdf) stáhnout

Systém pojištění pohledávek z vkladů 503 kB (pdf) stáhnout

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 69 kB (pdf) stáhnout