Dokumenty ke stažení

Zadejte název dokumentu nebo vyberte kategorii.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 599 kB (pdf) stáhnout

Platební styk

Podmínky pro provádění platebního styku 581 kB (pdf) stáhnout

Platební karty

Podmínky pro vydání a používání platebních karet 327 kB (pdf) stáhnout

Podmínky pro vydání a používání platebních karet 330 kB (pdf) stáhnout

Cestovní pojištění k platebním kartám od 1. června 2018 Colonnade Insurance S.A.

Formulář oznámení škody z cestovního pojištění 146 kB (pdf) stáhnout

Asistenční kartička 141 kB (pdf) stáhnout

Výňatek z pojistné smlouvy 107 kB (pdf) stáhnout

Pojistné podmínky cestovního pojištění 1 MB (pdf) stáhnout

Co dělat v případě pojistné události 137 kB (pdf) stáhnout

Tabulka limitů pojistného krytí 174 kB (pdf) stáhnout

Internetové a elektronické bankovnictví

Expobanking – Obchodní podmínky pro využívání služeb internetového bankovnictví platné 573 kB (pdf) stáhnout

Použití eCode autentikátoru EZIO ZEN – Expobanking (PDF) 347 kB (pdf) stáhnout

Návod-na-použití-Autentikátoru_EZIO_GRIP_Expobanking 329 kB (pdf) stáhnout

Popis formátu tuzemských a zahraničních plateb pro import 589 kB (pdf) stáhnout

Expobanking – Obchodní podmínky pro využívání služeb internetového bankovnictví platné od 12. 9. 2019 573 kB (pdf) stáhnout

MultiCash Obchodní podmínky platné od 7. 9. 2017 243 kB (pdf) stáhnout

Expo Business Direct – Obchodní podmínky platné od 15. 10. 2014 259 kB (pdf) stáhnout

Expobanking – Obchodní podmínky pro využívání služeb internetového bankovnictví platné od 1. 12. 2017 320 kB (pdf) stáhnout

Obchodování s cennými papíry

Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 367 kB (pdf) stáhnout

Podmínky pro uzavírání spotových transakcí

Podmínky Expobank CZ a.s. pro uzavírání spotových transakcí k 2. 1. 2014-pro právnické osoby 231 kB (pdf) stáhnout

Podmínky Expobank CZ a.s. pro uzavírání spotových transakcí k 2. 1. 2014-pro fyzické osoby – podnikatele 234 kB (pdf) stáhnout

Podmínky Expobank CZ a.s. pro uzavírání spotových transakcí k 2. 1. 2014-pro fyzické osoby 231 kB (pdf) stáhnout

Produktové podmínky pro NEO účet

Podmínky pro Pravidelný nákup bitcoinů 371 kB (pdf) stáhnout

Produktové podmínky pro NEO účet 309 kB (pdf) stáhnout