Dokumenty ke stažení

Zadejte název dokumentu nebo vyberte kategorii.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.4.2020 (PDF) 575 kB (pdf) stáhnout

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.4.2020-zvýrazněné změny (PDF) 623 kB (pdf) stáhnout

Všeobecné obchodní podmínky platné od 9.12.2019-zvýrazněné změny 606 kB (pdf) stáhnout

Všeobecné obchodní podmínky platné od 9.12.2019 601 kB (pdf) stáhnout

Všeobecné obchodní podmínky - Archiv

Všeobecné obchodní podmínky 15.10.2014 493 kB (pdf) stáhnout

Všeobecné obchodní podmínky 1.4.2017 491 kB (pdf) stáhnout

Všeobecné obchodní podmínky 25.5.2018 382 kB (pdf) stáhnout

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. platné od 1. 2. 2007 249 kB (pdf) stáhnout

Platební styk

Podmínky pro provádění platebního styku platné od 1. 6. 2020 588 kB (pdf) stáhnout

Podmínky pro provádění platebního styku platné od 1. 6. 2020-zvýrazněné změny 589 kB (pdf) stáhnout

Podmínky pro provádění platebního styku platné od 12. 7. 2019 581 kB (pdf) stáhnout

Platební karty

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (platné od 9.12.2019)-zvýrazněné změny 333 kB (pdf) stáhnout

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (platné od 9.12.2019) 309 kB (pdf) stáhnout

Cestovní pojištění k platebním kartám od 1. června 2018 Colonnade Insurance S.A.

Formulář oznámení škody z cestovního pojištění 146 kB (pdf) stáhnout

Asistenční kartička 141 kB (pdf) stáhnout

Výňatek z pojistné smlouvy 107 kB (pdf) stáhnout

Pojistné podmínky cestovního pojištění 1 MB (pdf) stáhnout

Co dělat v případě pojistné události 137 kB (pdf) stáhnout

Tabulka limitů pojistného krytí 174 kB (pdf) stáhnout

Internetové a elektronické bankovnictví

Obchodní podmínky pro využívání služeb internetového bankovnictví platné od 9.12.2019 - Zvýrazněné změny 579 kB (pdf) stáhnout

Expobanking – Obchodní podmínky pro využívání služeb internetového bankovnictví platné od 9.12.2019 576 kB (pdf) stáhnout

Použití eCode autentikátoru EZIO ZEN – Expobanking (PDF) 347 kB (pdf) stáhnout

Návod-na-použití-Autentikátoru_EZIO_GRIP_Expobanking 329 kB (pdf) stáhnout

Popis formátu tuzemských a zahraničních plateb pro import 589 kB (pdf) stáhnout

MultiCash Obchodní podmínky platné od 7. 9. 2017 243 kB (pdf) stáhnout

Expo Business Direct – Obchodní podmínky platné od 15. 10. 2014 259 kB (pdf) stáhnout

Obchodování s cennými papíry

Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 367 kB (pdf) stáhnout

Podmínky pro uzavírání spotových transakcí

Podmínky Expobank CZ a.s. pro uzavírání spotových transakcí k 26. 9. 2019-pro právnické osoby 363 kB (pdf) stáhnout

Podmínky Expobank CZ a.s. pro uzavírání spotových transakcí k 26. 9. 2019-pro fyzické osoby – podnikatele 369 kB (pdf) stáhnout

Podmínky Expobank CZ a.s. pro uzavírání spotových transakcí k 26. 9. 2019-pro fyzické osoby 363 kB (pdf) stáhnout

Produktové podmínky pro NEO účet

Podmínky pro pravidelný nákup bitcoinů 371 kB (pdf) stáhnout

Produktové podmínky pro NEO účet 309 kB (pdf) stáhnout