Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4

08:00 – 19:00
Pondělí – pátek

Cestovní pojištění
k platebním kartám

Ochrání vás i vaše peníze při cestách
do všech zemí světa

UPOZORNĚNÍ

Cestovní pojištění se nevztahuje na cesty do Ruské federace, Běloruska a na Ukrajinu! 

Pojišťovna se v souladu s Pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění řídí oficiálním doporučením Ministerstva zahraničních věcí ČR, které před těmito cestami důrazně varuje (Ruská federace, Bělorusko, Ukrajina). Doporučujeme před každou cestou sledovat aktuální doporučení a informace MZV ČR.


Jak si sjednat pojištění?

Pojištění lze sjednat prostřednictvím internetového bankovnictví Expobanking.
Více informací na tel. čísle 800 700 800 (PO-PÁ 8 – 19 hod.)


Platnost pojištění

Cestovní pojištění, které je součástí platebních karet, vám poskytujeme po celou dobu platnosti karty. Cestovní pojištění sjednané jako doplňková služba poskytujeme po dobu, na kterou si je sjednáte, a platí vždy po dobu zahraniční cesty nepřesahující 45 dní bez přerušení. Pojištění tedy začíná i končí překročením hranic ČR a počet cest není omezen. Aby bylo pojištění platné, není nutné hradit náklady zahraniční cesty kartou. Pojištění se nevztahuje na území ČR nebo země trvalého bydliště pojištěného.


Počátek pojištění

Platnost cestovního pojištění, které je součástí platebních karet, začíná v 00:00 hodin dne následujícího po převzetí platební karty držitelem, nejdříve však první den platnosti karty. Platnost volitelného cestovního pojištění začíná v 00:00 hodin dne následujícího po sjednání tohoto pojištění, nejdříve však první den platnosti karty.


Konec pojištění

Platnost cestovního pojištění, které je součástí platebních karet, končí ve 24:00 hodin posledního dne platnosti karty. Platnost volitelného cestovního pojištění končí ve 24:00 hodin posledního dne platnosti karty nebo v den, ke kterému držitel platební karty požádá o jeho ukončení.


Co je pojištěno

Cestovní pojištění se vztahuje na pojistné události uvedené v Tabulce limitů pojistného krytí (odkaz na tabulku najdete níže), a to až do výše uvedených limitů.


Výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje na provozování rizikových sportů (podrobněji na odkazu Pojistné podmínky cestovního pojištění níže) ani na provozování jakýchkoliv sportů při organizovaných sportovních soutěžích. Pokud plánujete tyto sporty provozovat, nezapomeňte se před cestou připojistit. Pojištění se naopak vztahuje na rekreační provozování běžných sportů, včetně zimních sportů.

TIP: Seznamte se pečlivě s Pojistnými podmínkami cestovního pojištění, které Vám jsou kromě tohoto odkazu k dispozici i na pobočce Banky

Jak postupovat v případě úrazu nebo akutní nemoci v zahraničí

Cestovní pojištění vám poskytujeme ve spolupráci s asistenční službou společnosti Colonnade, jejíž česky a anglicky hovořící operátoři jsou k dispozici 24 hodin denně.  V případě úrazu nebo akutní nemoci kontaktujte asistenční službu vždy co nejdříve – operátoři vám pomohou vyhledat zdravotní zařízení a zorganizovat všechny související služby. Asistenční službě se prokažte jménem, názvem banky a číslem pojistné smlouvy (to najdete na kartičce Cestovního pojištění). Kromě toho se vás operátoři zeptají i na dobu platnosti Vaší karty, místo, kde se nacházíte a další údaje nezbytné pro zorganizování pomoci.
Spojení na asistenční službu: + 420 221 586 687 v případě úrazu nebo nemoci. Uložte si ho raději hned!

Proplacení nákladů v hotovosti při ošetření
U soukromého lékaře se může stát, že po vás bude žádat úhradu menších částek v hotovosti. V takovém případě si po návratu vyžádejte formulář k uplatnění nároku (k dispozici na tomto odkazu, případně vám bude na požádání zaslán).

Nárok na úhradu je třeba vznést nejpozději do 30 dnů po vzniku pojistné události. Formulář spolu s originály požadovaných dokladů, zašlete na adresu pojišťovny

Colonnade Insurance S.A., organizační složka pro Českou republiku, Oddělení likvidace škod, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
Kontakty: Tel: +420 844 000 002, Fax: +420 23 4 108 383, email: skody@colonnade.cz

Pokud se chcete ohledně cestovního pojištění na cokoli zeptat, volejte informační linku Colonnade Insurance S.A. na čísle: +420 234 094 011, nebo napište na e-mail: info@colonnade.cz.

Chcete vědět ještě něco?

Rádi se s vámi spojíme. Vyplňte prosím své jméno, e-mail a napište, co vás zajímá – naši ochotní pracovníci vám odepíší do 24 hodin. Pracovní doba je Po - Pá 8. 00 - 19. 00 hod.

Jednoduše zadejte
své kontaktní údaje