Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4

08:00 – 19:00
Pondělí – pátek

Změna obchodních podmínek s účinností od 12. 9. 2019

Vážená klientko, vážený kliente,

dovolujeme si Vás informovat o změnách některých ustanovení Všeobecných obchodních podmínek Expobank CZ a.s., Podmínek pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s, Podmínek pro vydání a používání platebních karet Expobank CZ a.s. a Obchodních podmínek pro využívání služeb Internetového bankovnictví.

Ke změnám dochází v souvislosti s platností Evropské směrnice PSD2 a týkají se služeb informování o účtu a nepřímém dání platebního příkazu. Dále došlo ke korekturám a dílčím úpravám, které naleznete níže v přehledu změn.

Ke změnám standardního sazebníku odměn a poplatků k témuž datu nedochází.

Přehled změn jednotlivých obchodních podmínek naleznete v odkaze „Dokumenty ke stažení“ v daných sekcích:

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.
– platné od 12. 7. 2019 pro nové klienty a účinné pro stávající klienty od 12. 9. 2019.

 • 2. Definice a některá výkladová pravidla – upřesnění pojmu Technické podmínky;
 • 8. Doručování, bod 8.3 – změna lhůty;
 • 19. Úrokové sazby, Bankovní poplatky, náklady: bod 19.1 – oznámení změny úrokových sazeb;
 • 24. Platební příkazy, bod 24.1 – doplnění informací v souvislosti se službami informování o účtu a nepřímém dání platebního příkazu, bod 24.6 – upřesnění podání změny trvalých příkazů nebo povolení k inkasu;
 • 26. Provádění platebních příkazů – bod 26.5 – úprava zrušení trvalého příkazu, bod 26.6 doplnění informací v souvislosti se službami informování o účtu a nepřímém dání platebního příkazu;
 • 29. Směnky, příkazy k inkasu – vyjmutí šeků, které již Expobank CZ a.s. nenabízí
 • 32. Další služby, bod 32.1 – doplnění informací v souvislosti se službami informování o účtu a nepřímém dání platebního příkazu.


Podmínky pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s.
– platné od 12. 7. 2019 pro nové klienty a účinné pro stávající klienty od 12. 9. 2019.

 • 1. Obecné podmínky, bod 1.4 a 1.11 – doplnění informací o službách informování o účtu a nepřímém dání platebního příkazu, bod 1.10 – doplnění informace o nepovolených transakcích v souvislosti se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách;
 • 2. Tuzemský platební styk, bod 2.14 – upřesnění náležitostí povolení k inkasu v tuzemském platebním styku.

Podmínky pro vydání a používání platebních karet Expobank CZ a.s.
– platné od 12. 7. 2019 pro nové klienty a účinné pro stávající klienty od 12. 9. 2019.

 • 2. Vydání karty, bod 2.6 – doplnění informace o možnostech změny limitů ke kartě disponentem;
 • 3. PIN kód, ePIN kód, 3D Secure a PIN kód pro mobilní aplikaci, bod 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 – doplnění informací o ePIN kódu pro službu 3D Secure, bod 3.6 – upřesnění možnosti změny PIN kódu;
 • 4. Používání karty, bod 4.2 – doplnění informací k obnovení platebních karet, bod 4.4 – doplnění informace o nepovolených transakcích v souvislosti se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, bod 4.8 – doplnění informace o ePIN kódu, 4.16 – změna názvu bonusového programu na Neo Go, 4.18 – změna webové adresy poskytovatele Bonusového programu, 4.22 – upřesnění způsobu dotazování Poskytovatele Bonusového programu, 4.23 – upřesnění podmínek pro vyloučení z Bonusového programu.


Obchodní podmínky pro využívání služeb Internetového bankovnictví
– platné a účinné od 12. 9. 2019.

 • 2. Definice – doplnění pojmů Biometrický údaj, ePIN, Mobilní aplikace, Mobilní bankovnictví, Třetí strana;
 • 3. Předpoklady pro používání Internetového a Mobilního bankovnictví, nový bod 3.1.3 – podmínky používání Mobilního bankovnictví;
 • 4. Přehled hlavních služeb poskytovaných prostřednictvím Internetového a Mobilního bankovnictví, bod 4.1. Informační služby a Nastavení poskytované v Internetovém bankovnictví – rozšíření hlavních služeb, 4.3 Karetní služby – doplnění možnosti nastavení ePIN, nový bod 4.7 Mobilní bankovnictví – služby podporované Mobilním bankovnictvím;
 • 5. Přístup do Internetového a Mobilního bankovnictví, bod 5.7 – doplnění informace o SMS přístupu do Internetového bankovnictví, nové body 5.17 a 5.18 – popis přístupu do Mobilního bankovnictví;
 • 7. Neobvyklé události, poruchy Internetového a Mobilního bankovnictví, servisní služby, bod 7.3 – upřesnění blokace přístupu;
 • 8. Odpovědnost klienta, bod 8.1, 8.2, 8.3 – upřesnění odpovědnosti klienta za ochranu, nový bod 8.8 – odpovědnost za informace obdržené prostřednictvím aplikací třetí strany.

Jsme povinni Vás informovat, že navržené změny můžete do 11. 9. 2019 písemně odmítnout, jinak se poté stanou pro nás navzájem závaznými. Pokud se rozhodnete změny odmítnout, můžete nejpozději 11. 9. 2019 smlouvu, které se tyto změny týkají, písemně, prostřednictvím naší pobočky nebo elektronicky v internetovém bankovnictví, vypovědět. Výpověď smlouvy je v takovém případě bezplatná a účinná doručením Expobank CZ a.s.

Nové dokumenty naleznete v sekci Obchodní a produktové podmínky.

Pro více informací kontaktujte svého osobního poradce nebo zákaznickou linku 844 844 822 (po – pá: 8.00 – 19.00 hod).

Děkujeme za využívání produktů a služeb Expobank CZ a.s.

S pozdravem

Expobank CZ a.s

Tisková práva ke stažení (doc):

Buďte vždy v obraze: Přihlaste se
k odběru našeho newsletteru – vyplatí se Vám!

 • Vše o našich produktech, službách, akcích a novinkách
 • Nespamujeme: vše důležité pro vás shrneme cca 1 x za měsíc
 • Po zadání a odeslání e-mailu vám pošleme ověřovací e-mail