Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4

08:00 – 19:00
Pondělí – pátek

Expobank CZ varuje veřejnost před podvodnými SMS a e-maily zneužívající její jméno

Klienti i neklienti Expobank CZ jsou v současnosti cílem phishingové kampaně. Podle dosavadních zjištění jde o podvodné SMS nebo e-maily, které příjemci zprávy oznamují údajnou blokaci jeho bankovního účtu
a vyzývají ho ke kliknutí na odkaz uvedený ve zprávě. Jde o podvod! Expobank CZ žádné takové či podobné SMS nebo e-maily nerozesílá. Pokud kdokoliv takovou podvodnou zprávu obdrží, ať v zájmu své ochrany nekliká na uvedený odkaz a kontaktuje zákaznickou linku Expobank CZ na čísle 800 700 800
či e-mailem: info@expobank.cz. Banka již přijala adekvátní opatření a věc dále řeší.

Vzor podvodné SMS: