Bezpečnostní desatero pro používání elektronického bankovnictví a platebních karet

Bezpečnostní desatero pro používání elektronického bankovnictví a platebních karet

1. Internetové bankovnictví používejte obezřetně

Internetové bankovnictví používejte jen na počítačích a sítích, kterým důvěřujete. 
Do internetového bankovnictví Expobanking přistupujte výhradně ze svého počítače nebo chytrého telefonu, nikdy ne z počítačů na veřejnosti, v internetových kavárnách nebo z jiných neznámých počítačů.
K internetu se připojujte nejlépe prostřednictvím mobilních dat svého operátora nebo přes důvěryhodné a neveřejné wi-fi sítě.

2. Zvolte bezpečné a silné heslo

Vaše heslo do internetového bankovnictví Expobanking by mělo být unikátní a nemělo by se shodovat s jinými přihlašovacími údaji. Heslo byste měli pravidelně obměňovat.
Dostatečně silné heslo by mělo být minimálně 12 znaků dlouhé a mělo by obsahovat kombinace čísel, písmen a dalších znaků ( !, *, a pod.).
Vždy chraňte své přihlašovací číslo a heslo!
Heslo nikomu nesdělujte, a to ani rodinným příslušníkům či kolegům v práci.

3. Pozor na neznámé odkazy a podvodné e-maily

Ignorujte a vymažte e-maily nebo zprávy s podezřelým názvem či obsahem, které jste obdrželi od neznámých odesílatelů.
Nikdy neotvírejte jejich přílohy a odkazy na podezřelé neznámé servery nebo ty, se kterými se setkáte v podezřelých e-mailech.
Ke své e-mailové schránce používejte přiměřenou ochranu proti spamu.

4. Chraňte si svůj počítač a mobilní telefon využíváním antivirových programů

Na svůj operační systém a internetový prohlížeč používejte pravidelné aktualizace a aplikace výhradně z oficiálních obchodů. Nikdy neinstalujte programy z neprověřených zdrojů.

5. Buďte obezřetní při nákupech zboží a služeb na internetu

Při nákupech na internetu buďte opatrní a čtěte recenze od ostatních uživatelů. Věnujte pozornost vkládání a zapamatování údajů o platební kartě u obchodníků. 

6. Používání médií

Ke svému počítači či mobilu nepřipojujte neznámá média (USB flashdisk, CD, DVD, …).

7. Zadávání osobních údajů

Nikdy nezadávejte svá osobní data, přístupové údaje, loginy, piny nebo Vaše hesla, na základě obdrženého emailu. Expobank po Vás tyto osobní údaje v elektronické komunikaci nikdy nežádá!

8. Zabezpečení stránek Expobank

Vždy se ujistěte, že vstupujete na správné a zabezpečené webové stránky. Naše internetové bankovnictví naleznete pouze na adrese: https://expobanking.cz

9. Platební kartu používejte obezřetně

Svou platební kartu mějte neustále pod dohledem. PIN kód uchovávejte v naprosté tajnosti, nezapisujte si jej a nikomu nesdělujte. Vyhnete se tak nebezpečí skimmingu.

Skimming je technika jak načíst údaje z magnetického proužku Vaší platební karty pomocí čtecího zařízení bez vědomí uživatele. Tyto údaje jsou pak využity k výrobě padělku. Se skimmingem se můžete setkat nejen u bankomatů, ale i při platbách v barech, restauracích nebo čerpacích stanicích.

10. Kontaktujte Expobank

Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vašeho mobilního zařízení, pak nám neprodleně zavolejte na linku Expobank na tel. 844 844 822. Pokud jste obdrželi podezřelý podvodný e-mail, který má vzbudit dojem, že byl odeslán Expobank, budeme rádi, když nám ho pošlete na adresu: eticka_linka@expobank.cz


Související odkazy: