Rychlá navigace:

Vyhledávání


Vítejte v Expobank CZ a.s.

Sazebník

Sazebník - Podnikatelé a malé firmy

 1. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky
  1. Založení, vedení a zrušení běžných účtů
  2. Založení, vedení a zrušení IQ Podnikatelského účtu BASIC, STANDARD, COMFORT
  3. Otevření, vedení a zrušení IQ Konta NEZISKOVKA
  4. Otevření, vedení a zrušení IQ Profesního konta / IQ Profesního konta+
  5. Hlavní běžný účet pro vedení Notářských / Advokátních úschov
  6. Vkladové a spořicí účty
  7. Služby spojené s převody a platbami realizovanými na účtu
  8. Služby spojené s výpisy z běžných účtů a bankovními konfirmacemi
  9. Šeky
  10. Cestovní šeky American Express
 2. Platby a platební styk v CZK, hladké platby v cizích měnách
  1. Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK
  2. Zahraniční a cizoměnové platby
  3. Další služby
 3. Hotovostní operace
  1. Hotovostní operace
  2. Hotovostní operace v zahraničních měnách
  3. Směnárenské operace - dle kurzovního lístku Expobank CZ a.s.
  4. Ostatní hotovostní operace
 4. Dokumentární akreditivy
  1. Vývozní dokumentární akreditivy
  2. Dovozní dokumentární akreditivy
  3. Zvláštní potvrzení
 5. Dokumentární inkaso
  1. Vývozní dokumentární inkaso
  2. Dovozní dokumentární inkaso
 6. Úvěrové rámce, informační služby
  1. Úvěry
  2. Záruky
  3. Informační služby
 7. Služby oddělení Treasury
  1. Služby oddělení Treasury Sales
  2. Služby oddělení Securities Trading
  3. Správa cenných papírů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (CDCP)
 8. Platební karty
  1. Odměny za dispozice platebními kartami
  2. Odměny za transakce platebními kartami
 9. Další služby
  1. Pronájem bezpečnostních schránek
  2. Dopisní schránky
  3. Vázaný účet
  4. Cash pooling
  5. Cash concentrating
 10. Služby elektronického bankovnictví
  1. MULTICASH
  2. Internetové bankovnictví Expo
  3. Informační SMS
 11. Různé

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky

A. Založení, vedení a zrušení běžných účtů v CZK
Založení účtu zdarma
Založení dalšího účtu v každé měně zdarma
Zrušení účtu zdarma
Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu z účtu
měsíčně (poštou / e-mailem) 250,- / 150,- měsíčně
týdně (poštou / e-mailem) 300,- / 200,- měsíčně
denně/po každé transakci (poštou / e-mailem) 400,- / 300,- měsíčně
Zaslání výpisu zdarma
Zřízení a vedení spořícího účtu zdarma
Zřízení a vedení vkladového účtu zdarma

Nahoru »

B. Založení, vedení a zrušení IQ Podnikatelského účtu BASIC, STANDARD, COMFORT v CZK
Založení IQ Podnikatelského účtu BASIC, STANDARD, COMFORT zdarma
Zrušení účtu zdarma
1. IQ Podnikatelský účet BASIC  
Vedení balíčku služeb dle frekvence zasílání výpisu z hlavního účtu
Měsíčně (poštou / e-mailem) 165,- / 150,- měsíčně
Týdně (poštou / e-mailem) 230,- / 200,- měsíčně
Denně (poštou / e-mailem) 350,- / 300,- měsíčně
Poplatek za změnu typu účtu 300,-
Zasílání výpisů zdarma
Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu 30,- měsíčně
Dodatečné typy účtů
Zřízení Expo Podnikatelského spořícího účtu zdarma
Zřízení a vedení vkladového účtu zdarma
Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK
Příchozí platby ve prospěch hlavního účtu zdarma
Zadání, změna, zrušení trvalého příkazu prostřednictvím internetového bankovnictví zdarma
2. IQ Podnikatelský účet STANDARD  
Vedení balíčku služeb dle frekvence zasílání výpisu z hlavního účtu
Měsíčně (poštou / e-mailem) 365,- / 350,- měsíčně
Týdně (poštou / e-mailem) 430,- / 400,- měsíčně
Denně (poštou / e-mailem) 550,- / 500,- měsíčně
Poplatek za změnu typu účtu 200,-
Zasílání výpisů zdarma
Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu 30,- měsíčně
Dodatečné typy účtů
Otevření, vedení a zrušení dvou (2) vedlejších běžných účtů zdarma
Zřízení Expo Podnikatelského spořícího účtu zdarma
Zřízení a vedení vkladového účtu zdarma
Platební karta
Vydání a vedení platební karty Maestro Business zdarma
Vydání a vedení MasterCard Business Standard Programme zdarma
Elektronické bankovnictví
Aktivace a poplatek za služby Internetového bankovnictví Expo Direct zdarma**
Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK
Příchozí platby ve prospěch hlavního účtu zdarma
Zadání, změna, zrušení trvalého příkazu prostřednictvím internetového bankovnictví zdarma
Padesát (50) odchozích tuzemských plateb v CZK měsíčně* zdarma

* Jedná se o platby zadané jako jednorázový/hromadný platební příkaz nebo jako trvalý příkaz, obě varianty předané bance prostřednictvím elektronického bankovnictví.
** Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové bankovnictví Expobank.

3. IQ Podnikatelský účet COMFORT  
Vedení balíčku služeb dle frekvence zasílání výpisu z hlavního účtu
Měsíčně (poštou / e-mailem) 1.015,- / 1.000,- měsíčně
Týdně (poštou / e-mailem) 1.080,- / 1.050,- měsíčně
Denně (poštou / e-mailem) 1.200.- / 1.150,- měsíčně
Poplatek za změnu typu účtu 100,-
Zasílání výpisů zdarma
Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu zdarma
Sweepování (automatické převody) s Expo Podnikatelským spořícím účtem zdarma
Dodatečné typy účtů
Otevření, vedení a zrušení až dvaceti (20) vedlejších běžných účtů zdarma
Zřízení Expo Podnikatelského spořícího účtu zdarma
Zřízení a vedení vkladového účtu zdarma
Platební karta
Vydání a vedení platební karty Maestro Business zdarma
Vydání a vedení dvou platebních karet MasterCard Business Standard Programme zdarma
Elektronické bankovnictví
Aktivace a poplatek za služby Internetového bankovnictví Expo Direct zdarma**
MULTICASH
Instalace systému MULTICASH (včetně konzultace a zaškolení) 4.000,-
Měsíční poplatek za správu systému MULTICASH (včetně elektronických výpisů, kurzovních lístků Expobank CZ a.s., informace o aktuálním zůstatku na účtu, služby "help-desk", "upgrade" systému) 300,- měsíčně
Tuzemský a zahraniční platební a zúčtovací styk v CZK
Příchozí platby ve prospěch hlavního účtu zdarma
Zadání, změna, zrušení trvalého příkazu prostřednictvím internetového bankovnictví zdarma
Neomezený počet odchozích tuzemských plateb v CZK* zdarma
Příchozí platby zahraničního platebního styku 200,-
Příchozí Expo euro platby 100,-
Odchozí platby zahraničního platebního styku 0,5% min. 200,- max. 1.000,-

* Jedná se o platby zadané jako jednorázový/hromadný platební příkaz nebo jako trvalý příkaz, obě varianty předané bance prostřednictvím elektronického bankovnictví.
** Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové bankovnictví Expobank.

Nahoru »

C. Otevření, vedení a zrušení IQ Konta NEZISKOVKA  
Otevření účtu zdarma
Zrušení účtu zdarma
Vedení balíčku služeb dle frekvence zasílání výpisu z hlavního účtu
Měsíčně (poštou / e-mailem) 59,- měsíčně
Týdně (poštou / e-mailem) 109,- měsíčně
Denně (poštou / e-mailem) 209,- měsíčně
Zaslání výpisu zdarma
Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu 30,- měsíčně
Dodatečné typy účtů
Otevření, vedení a zrušení jednoho vedlejšího účtu zdarma
Zřízení a vedení vkladového účtu zdarma
Platební karta
Vydání a vedení MasterCard Business Standard Programme zdarma
Elektronické bankovnictví
Aktivace a poplatek za služby Internetového bankovnictví Expo Direct zdarma**
Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK
Příchozí platby ve prospěch hlavního účtu zdarma
Zadání, změna a zrušení trvalých příkazů prostřednictvím internetového bankovnictví zdarma
Deset (10) odchozích tuzemských plateb v CZK měsíčně* zdarma

* Jedná se o platby zadané jako jednorázový/hromadný platební příkaz nebo jako trvalý příkaz, obě varianty předané bance prostřednictvím elektronického bankovnictví.
** Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové bankovnictví Expobank.

Nahoru »

D. Otevření, vedení a zrušení IQ Profesního konta / IQ Profesního konta+  
Otevření účtu zdarma
Zrušení účtu zdarma
Vedení balíčku služeb dle frekvence zasílání výpisu z hlavního účtu
Měsíčně (poštou nebo e-mailem) 139,- / 459,-* p.m.
Denně/po každé transakci (poštou nebo e-mailem) 289,- / 609,-* p.m.
Zaslání výpisu zdarma
Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu zdarma
Základní produkty / služby obsažené v produktovém balíčku
Otevření, vedení a zrušení až tří (3) běžných účtu vedených v cizí měně (alternativně jeden v CZK) zdarma
Zřízení a vedení vkladového účtu zdarma
Otevření neomezeného počtu Účtů úschov** zdarma
Platební karta
Vydání a vedení platební karty MasterCard Business Standard Programme nebo zdarma
Vydání a vedení platební karty MasterCard Gold nebo zdarma*
Vydání a vedení platební karty MasterCard Business Executive Programme zdarma*
Internetové bankovnictví - Expo Direct
Aktivace a poplatek za služby Internetového bankovnictví zdarma****
MULTICASH
Instalace (včetně konzultace a zaškolení) zdarma
Měsíční poplatek (včetně elektronických výpisů, kurzovních lístků Expobank CZ a.s., informace o aktuálním zůstatku na účtu, služby "help-desk", "upgrade" systému) 250,- měsíčně / zdarma*
Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK
Příchozí platby ve prospěch hlavního účtu zdarma
Převody v rámci klientských účtů vedených v bance zdarma
Třicet (30) odchozích tuzemských plateb v CZK měsíčně*** zdarma
Převod v rámci banky z účtu v CZK na účet v CZK zadaných prostřednictvím Internetového nebo Elektronického bankovnictví zdarma
Zadání, změna a zrušení trvalých příkazů prostřednictvím Internetového a Elektronického bankovnictví zdarma
Hotovostní operace
Vklad hotovosti zdarma

* Pro IQ Profesní konto+
** Účet úschovy je volitelný produkt určený výhradně těmto profesím: Notář, Advokát, Insolvenční správce, Exekutor.
*** Jedná se o platby zadané jako jednorázový/hromadný platební příkaz nebo jako trvalý příkaz, obě varianty předané bance prostřednictvím elektronického bankovnictví.
**** Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové bankovnictví Expobank.

Nahoru »

E. Hlavní běžný účet pro vedení Notářských / Advokátních úschov  
Založení účtu zdarma
Zrušení účtu zdarma
Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu z účtu
Měsíčně (poštou / e-mailem) 50,- měsíčně
Týdně (poštou / e-mailem) 100,- měsíčně
Denně/po každé transakci (poštou / e-mailem) 200,- měsíčně
Zaslání výpisu zdarma
Zřízení a vedení vkladového účtu zdarma
1. Běžné účty Notářských / Advokátních / Soudních úschov *  
Otevření účtu pro úročené úschovy (jednorázový poplatek v době zřízení úschovy)
Notářská / Advokátní úschova 200,-
Soudní úschova zdarma
Otevření účtu pro neúročené úschovy (jednorázový poplatek v době zřízení úschovy)
Notářská / Advokátní / Soudní úschova zdarma
Vedení účtu úschovy zdarma
Zrušení účtu zdarma
Zaslání výpisu zdarma
Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK
Příchozí jednotlivé platby zdarma
Odchozí platby zdarma
Hotovostní operace
Vklad hotovosti zdarma
Výběr hotovosti zdarma

* Všechny poplatky spojené s Účtem úschov budou účtovány k tíži hlavního účtu Klienta.

Nahoru »

F. Vkladové a spořicí účty  
1. Otevření, vedení a zrušení Expo Podnikatelského spořicího účtu v CZK1
Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu z účtu
Měsíčně (poštou / e-mailem) zdarma
Denně (poštou / e-mailem) 150,-
Zaslání výpisu zdarma
Expo Podnikatelský spořicí účet zahrnuje:
Otevření účtu zdarma
Zrušení účtu zdarma
Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu 30,- měsíčně
Minimální zůstatek 0,-
Internetové bankovnictví - Expo Direct
Aktivace a poplatek za služby Internetového bankovnictví zdarma**2
Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK
Příchozí platby ve prospěch účtu zdarma
Čtyři (4) odchozí tuzemské platby v CZK měsíčně*3 zdarma
Ostatní odchozí platby 30,- za transakci
Zadání, změna a zrušení trvalých příkazů prostřednictvím Internetového bankovnictví zdarma
Hotovostní operace
Vklad hotovosti zdarma

1) Uvedené poplatky jsou platné též pro produkt LBBW podnikatelský spořicí účet v CZK poskytovaný do 14. 10. 2014.
2) Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové bankovnictví Expobank.
3) Jedná se o platby zadané jako jednorázový/hromadný platební příkaz nebo jako trvalý příkaz, obě varianty předané bance prostřednictvím elektronického bankovnictví.

2. Otevření, vedení a zrušení Expo Podnikatelského spořicího účtu v EUR1  
Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu z účtu
Měsíčně (poštou / e-mailem) zdarma
Denně (poštou / e-mailem) 150,-
Zaslání výpisu zdarma
Expo Podnikatelský spořicí účet zahrnuje:
Otevření účtu zdarma
Zrušení účtu zdarma
Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu 30,- měsíčně
Minimální zůstatek 0,- EUR
Internetové bankovnictví - Expo Direct
Aktivace a poplatek za služby Internetového bankovnictví zdarma*2
Hotovostní operace
Vklad hotovosti zdarma

1) Uvedené poplatky jsou platné též pro produkt LBBW podnikatelský spořicí účet v EUR poskytovaný do 14. 10. 2014.
2) Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové bankovnictví Expobank.

Nahoru »

3. IQ Podnikatelský spořicí účet s výpovědní lhůtou  
Otevření účtu zdarma
Vedení účtu zdarma
Zrušení účtu zdarma
Minimální zůstatek 0,- CZK / 0,- EUR
Aktivace Internetového bankovnictví (informační služby) zdarma
Poplatek za služby internetového bankovnictví (informační služby) zdarma**
Příchozí domácí platby zdarma*
Vklad hotovosti na účet zdarma
Odchozí domácí platby 20,-*
Sankční poplatek za porušení měsíční výpovědní lhůty 0,25 % z vybírané částky
Výpis z účtu
Vyhotovení výpisu zdarma
Poplatek za zaslání výpisu:
měsíčně (poštou / e-mailem) 0,-
denně (poštou / e-mailem) 150,-

Ostatní transakce platebního styku se řídí částí II. Standardního sazebníku odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy – Platby a platební styk v CZK, hladké platby v cizích měnách.

* Platí pouze pro IQ Podnikatelský spořicí účet v CZK.
** Vydání autentikátoru a opětovné vygenerování PIN je zpoplatněno dle platného Sazebníku odměn a poplatků pro Internetové bankovnictví Expobank.

Nahoru »

G. Služby spojené s převody a platbami realizovanými na účtu  
Faxová dohoda zdarma
Vydání kódové karty "TAN list" k faxové dohodě 100,-
Vyřízení exekučního příkazu (včetně blokace účtu - jednorázová částka za položku) 100,-
Blokace běžného účtu na žádost majitele účtu 100,-

Nahoru »

H. Služby spojené s výpisy z běžných účtů a bankovními konfirmacemi  
Každý výpis zasílán zdarma
Každý výpis předaný osobně na pobočce 50,-
Dodatečné kopie výpisu z účtu - aktuální rok 100,-
Dodatečné kopie výpisu z účtu - předchozí rok 500,-
Dodatečný výpis z účtu v dalším jazyce 500,- čtvrtletně
Poskytování elektronických výpisů z účtu prostřednictvím systému elektronického bankovnictví MULTICASH zdarma
Poskytování výpisů z účtu prostřednictvím zpráv MT940 - SWIFT 650,- měsíčně nebo protihodnota v jiné měně
Písemné potvrzení zůstatku - fax vnitrostátně 100,-
Písemné potvrzení zůstatku - fax do zahraničí 150,-
Písemné potvrzení zůstatku - dopis 100,-
Písemné potvrzení zůstatku - SWIFT 150,-
Potvrzení o složení základního kapitálu 500,-
Potvrzení o složení částky pro zvýšení základního kapitálu 500,-
Vinkulace vkladu 1.000,-
Vinkulace vkladu ve prospěch třetí banky 15.000,-

Nahoru »

I. Šeky  
Inkaso šeků splatných u tuzemských bank 0,25 % min. 500,- max. 2.000,- + bankovní výlohy + poplatky jiných bank
Inkaso šeků - cash letter service 1 % min. 500,- max. 3.500,- + bankovní výlohy + poplatky jiných bank
Inkaso zahraničních šeků 0,5 % min. 700,- max. 3.000,- + bankovní výlohy + poplatky jiných bank
Inkaso pro příležitostné klienty 1 % min. 1.500,- + bankovní výlohy + poplatky jiných bank
Inkaso šeků splatných u Expobank CZ a.s. 0,25 % min. 500,- max. 2.000,-
Vrácené (neproplacené) šeky 500,- + bankovní výlohy + poplatky jiných bank
Reklamace šeků 300,- + bankovní výlohy + poplatky jiných bank

Nahoru »

J. Cestovní šeky American Express  
Odkup cestovních šeků vydaných naší Bankou (vypláceno pouze v CZK) 2 % min. 100,- max. 3.000,-
Nákup šeků 2 % min. 100,- max. 3.000,-

Nahoru »

II. Platby a platební styk v CZK, hladké platby v cizích měnách

A. Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK
(platí pouze pro platby z CZK účtů na CZK účty)
 
Příchozí platba z jiné tuzemské banky 5,-
Příchozí platba v rámci Banky zdarma
Zřízení a zrušení souhlasu s inkasem, povolení k provádění SIPO zdarma
Změna souhlasu s inkasem, povolení k provádění SIPO 30,-
Odchozí platba do jiné tuzemské banky zadána v papírové podobě 70,-
Zřízení a zrušení trvalého příkazu zdarma
Změna trvalého příkazu 30,-
Převod v rámci Banky z účtu v CZK na účet v CZK v papírové podobě 35,-
Expresní / urgentní odchozí platba do jiné tuzemské banky zadána v papírové podobě 300,-
Provedení trvalého příkazu (odchozí platba) 5,-
Inkaso, SIPO (odchozí platba) 5,-
Odchozí příkaz k inkasu v papírové podobě 20,-
Elektronické bankovnictví
Odchozí platba do jiné tuzemské banky 5,-
Zřízení, změna a zrušení trvalého příkazu zdarma
Provedení trvalého příkazu v rámci Banky (odchozí platba) zdarma
Provedení trvalého příkazu do jiné tuzemské banky (odchozí platba) 5,-
Převod v rámci Banky z účtu v CZK na účet v CZK (odchozí a příchozí platba) zdarma
Expresní / urgentní odchozí platba do jiné tuzemské banky 300,- za položku
Odchozí příkaz k inkasu 7,-
Internetové bankovnictví
Odchozí platba do jiné tuzemské banky 5,-
Zřízení, změna a zrušení trvalého příkazu zdarma
Provedení trvalého příkazu v rámci Banky (odchozí platba) zdarma
Provedení trvalého příkazu do jiné tuzemské banky (odchozí platba) 5,-
Převod v rámci Banky z účtu v CZK na účet v CZK (odchozí a příchozí platba) zdarma
Expresní / urgentní odchozí platba do jiné tuzemské banky 300,- za položku
Odchozí příkaz k inkasu 7,-

Nahoru »

B. Zahraniční a cizoměnové platby
(pro zahraniční platby, platby v cizí měně a platby k tíži účtů v cizí měně nebo platby na účty v cizí měně)
 
Odchozí zahraniční platba 0,9 % min. 500,- max. 2.200,-
Zřízení trvalého příkazu 100,-
Změna trvalého příkazu 100,-
Provedení trvalého příkazu (odchozí platba) 0,9 % min. 500,- max. 2.200,-
Příchozí zahraniční platba 0,9 % min. 350,- max. 2.200,-
Příchozí Expo euro platba* 200,- jednorázově
Příchozí zahraniční platba pro příležitostné klienty 0,9 % min. 500,- max. 2.200,-
Převod v rámci Banky z účtu v cizí měně a/nebo ve prospěch účtu v cizí měně v papírové podobě 35,-
Příchozí platba v CZK z jiné tuzemské banky na účet v cizí měně 10,-
Expresní / urgentní odchozí zahraniční platba zadána v papírové podobě standardní poplatek + 500,-
Odchozí platba v CZK z cizoměnového účtu do jiné tuzemské banky zadána v papírové podobě 70,-
Elektronické bankovnictví
Odchozí zahraniční platba 0,9 % min. 350,- max. 2.000,-
Převod v rámci Banky zdarma
Odchozí platba v CZK z cizoměnového účtu do jiné tuzemské banky 7,-
Expresní / urgentní odchozí zahraniční platba zadána elektronicky standardní poplatek + 500,-
Zřízení, změna a zrušení trvalého příkazu zdarma
Provedení trvalého příkazu v rámci Banky zdarma
Provedení trvalého zahraničního příkazu (odchozí platba) 0,9 % min. 350,- max. 2.000,-
Provedení trvalého příkazu v CZK z cizoměnového účtu do jiné tuzemské banky 7,-
Internetové bankovnictví
Odchozí zahraniční platba 0,9 % min. 350,- max. 2.000,-
Převod v rámci Banky zdarma
Odchozí platba v CZK z cizoměnového účtu do jiné tuzemské banky 7,-
Expresní / urgentní odchozí zahraniční platba zadána elektronicky standardní poplatek + 500,-
Zřízení, změna a zrušení trvalého příkazu zdarma
Provedení trvalého příkazu v rámci Banky zdarma
Provedení trvalého zahraničního příkazu (odchozí platba) 0,9 % min. 350,- max. 2.000,-
Provedení trvalého příkazu v CZK z cizoměnového účtu do jiné tuzemské banky 7,-

Nahoru »

C. Další služby  
Vydání potvrzení za odeslané / obdržené platby 200,-
Dodatečné informace o platbách 300,- + poplatky jiných bank
Oznámení o zadržení platby 30,- za položku
Oznámení o odmítnutí / zrušení platby 60,- za položku
Změna instrukcí již odeslané platby 300,- + poplatky jiných bank
Storno již odeslané platby 300,- + poplatky jiných bank

* - platba musí být v měně EUR
- platba nesmí převyšovat částku 12 500 EUR
- platba musí být směrována z členského státu EU do jiného členského státu EU
- dispozice musí být "SHA" (poplatky banky příkazce hradí příkazce, ostatní poplatky hradí příjemce)
- platba musí obsahovat platný IBAN příjemce
- platba musí obsahovat platný BIC banky příjemce
- platba nesmí obsahovat žádné dodatečné informace pro banku
- údaje obsažené v platebním příkazu musí být přesné a nesmí vést k reklamacím
Uvedené poplatky jsou platné též pro produkt LBBW euro platba poskytovaný do 14. 10. 2014.

Nahoru »

III. Hotovostní operace

A. Hotovostní operace  
Vklad hotovosti zdarma
Vklad většího množství mincí (více než 500 kusů) 1 % min. 100,-
Výběr hotovosti 65,- jednorázově
Výběr většího množství mincí (více než 500 kusů) 1 % min. 100,-
Zpracování hotovosti 1.500,- za každý započatý 1 mil. CZK
Neohlášený výběr podle obchodních podmínek Banky 0,2 %
Nerealizovaný ohlášený výběr 0,2 %

Nahoru »

B. Hotovostní operace v zahraničních měnách  
Vklad hotovosti* zdarma
Výběr hotovosti 1 % / nad 0,5 mil. 0,5 %
Zpracování hotovosti 1.500,- za každý započatý 1 mil. CZK
Neohlášený výběr podle obchodních podmínek Banky 0,4 %
Nerealizovaný ohlášený výběr 0,4 %

*) Mince zahraničních měn nejsou akceptovány, pokud není zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Nahoru »

C. Směnárenské operace - dle kurzovního lístku Expobank CZ a.s.  
Výměna CZK do cizí měny (prodej valut) 2 % min. 50,-
Výměna zahraniční měny do CZK (nákup valut) 2 % min. 50,-

Nahoru »

D. Ostatní hotovostní operace  
Výměna poškozených bankovek - valut 10 %
Výměna bankovek (výměna, rozměnění atd.) 5 % min. 25,- max. 1.000,-
Výměna tuzemských bankovek a mincí roztříděných podle nominálních hodnot do 100 ks nominální hodnoty zdarma
Příchozí platba určená k osobnímu vyzvednutí na pokladně 1 % min. 500,-

Nahoru »

IV. Dokumentární akreditivy

A. Vývozní dokumentární akreditivy  
Předavízo 1.000,- jednorázově
Poplatek za avizování 0,15 % min. 1.500,-
Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.500,-
Převod akreditivu 0,2 % min. 3.000,-
Poplatek za potvrzení akreditivu* individuálně
Odložená platba v rámci potvrzeného akreditivu* individuálně
Poplatek za dohled u nepotvrzených akreditivů s odloženou splatností (bez forfaitingu) 0,1 % min. 1.500,-
Poplatek za převzetí rizika při forfaitingu nepotvrzených akreditivů* individuálně
Změna podmínek akreditivu 1.500,- jednorázově
Uzavření nečerpaného akreditivu před datem splatnosti 1.500,- jednorázově
Opakovaná reklamace neposkytnutých instrukcí (druhá a další) 300,-
Předběžná kontrola dokumentů první předkontrola zdarma, každá další individuálně min. 1.000,- max. 5.000,-
Avizování akreditivu jiné bance 1.000,- jednorázově
Závady v dokumentech 1.500,-
Přednostní zpracování L/C 1.000,-
Registrace akreditivu 1.000,-
Návrh znění L/C individuálně min. 2.500,-
Forfaiting - jednorázový smluvní poplatek individuálně
Konzultační činnost v souvislosti s L/C individuálně
Převod výtěžku z akreditivu ve prospěch klienta jiné banky 2.000,-

Nahoru »

B. Dovozní dokumentární akreditivy  
Předavízo 1.000,- jednorázově
Poplatek za otevření / navýšení akreditivu** 0,1 % měsíčně min. 1.500,-
Odložená platba** 0,15 % měsíčně min. 1.500,-
Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.500,-
Změna podmínek akreditivu 1.500,- jednorázově
Uzavření nečerpaného akreditivu před datem platnosti 1.500,- jednorázově
Zrušení akreditivu před vystavením 2.000,- jednorázově
Přednostní zpracování L/C 1.000,-
Návrh znění L/C individuálně min. 2.500,-
Uvolnění zboží (zasláno k dispozici banky) 1.500,-
Konzultační činnost v souvislosti s L/C individuálně

Nahoru »

C. Zvláštní potvrzení  
Potvrzení o postoupení výtěžku z akreditivu 2.500,- jednorázově

* v závislosti na bonitě vystavující banky a době trvání akreditivu, resp. odložených plateb
** v závislosti na bonitě klienta, způsobu zajištění, délce a riziku transakce.

Klientovi mohou být dále účtovány náklady za telekomunikaci a poštovné vyplývající ze zpracování dokumentárního akreditivu. Tyto výdaje se účtují následovně:
- zpráva SWIFT: 150,- Kč
- faxová zpráva (jedna strana): 100,- Kč v tuzemsku, 150,- Kč po Evropě, 200,- Kč mimo Evropu;
- telefon, pošta, kurýrní služba: dle skutečných výdajů.

Nahoru »

V. Dokumentární inkaso

A. Vývozní dokumentární inkaso  
Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.000,-
Přednostní zpracování inkasa 1.000,-
Změna instrukcí 500,-
Vrácení dokladů bez placení 1.000,-
Opětovná reklamace inkasních instrukcí (druhá a další) 300,-
Storno inkasního příkazu 500,-
Poplatek za převod výnosu do třetí banky 2.000,-

Nahoru »

B. Dovozní dokumentární inkaso  
Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.500,-
Přednostní zpracování inkasa 1.000,-
Změna instrukcí 500,-
Úschova směnky s odloženou splatností 0,1 % min. 1.000,-
Obstarání akceptace směnky 500,-
Uvolnění dokumentů bez placení 1.000,-
Předání inkasního příkazu jiné bance 500,-
Opětovná reklamace inkasních instrukcí (druhá a další) 300,-
Uvolnění zboží (zasláno k dispozici naší banky) 1.500,-
Zřízení protestu pro neplacení, neakceptaci směnky 1.500,- plus náklady notáře
Aval dovozních směnek *) individuálně

* v závislosti na bonitě klienta, způsobu zajištění, délce a riziku transakce.

Klientovi mohou být dále účtovány náklady za telekomunikaci a poštovné vyplývající ze zpracování dokumentárního inkasa. Tyto výdaje se účtují následovně:
- zpráva SWIFT: 150,- Kč
- faxová zpráva (jedna strana): 100,- Kč v tuzemsku, 150,- Kč po Evropě, 200,- Kč mimo Evropu;
- telefon, pošta, kurýrní služba: dle skutečných výdajů.

Nahoru »

VI. Úvěrové rámce, informační služby

A. Úvěry  
Výše úroku bude sjednána individuálně v závislosti na podmínkách trhu, druhu transakce a posouzení bonity klienta
Poplatek za rezervaci nevyčerpaných úvěrových prostředků (účtuje se z nevyčerpané části úvěru) individuálně
Poplatek za správu úvěru (včetně kontokorentního) 500,- měsíčně
Úhrada za služby související s úvěrem (právní služby, ocenění předmětu apod.) účtováno dle aktuálních výdajů

Nahoru »

B. Záruky  
Vystavení záruky/příslibu individuálně, min. 1.500,-
Závazková provize (z částky vydané záruky/příslibu)* individuálně
Změna záruky/příslibu 1.500,-
Avizování záruky 1.500,-
Plnění ze záruky 0,2 % min. 1.000,-
Uplatnění záruky 0,2 % min. 1.000,-
Návrh textu záruky individuálně, min. 2.500,-
Storno záruky před vystavením 2.000,-
Opakované reklamace neposkytnutých instrukcí (druhá a další) 300,-
Správa záruky (poplatek je účtován za každý započatý kalendářní měsíc) 500,-
Registrace záruky 1.000,-
Ověřování záruky individuálně
Konzultační činnost v souvislosti se zárukou individuálně

Nahoru »

C. Informační služby  
Žádosti auditorů:
- klienti, kteří čerpají úvěr 1.500,- jednorázově + DPH
- klienti, kteří nečerpají úvěr 1.000,- jednorázově + DPH
Bankovní informace 1.000,- jednorázově + DPH
Mimořádné služby neuvedené v seznamu poplatků - za každých započatých 15 minut 250,- + DPH

* v závislosti na bonitě klienta, způsobu zajištění, délce a riziku transakce.

* Klientovi mohou být dále účtovány náklady za telekomunikaci a poštovné vyplývající ze zpracování záruky. Tyto výdaje se účtují následovně:
- zpráva SWIFT: 150,- Kč
- faxová zpráva (jedna strana): 100,- Kč v tuzemsku, 150,- Kč po Evropě, 200,- Kč mimo Evropu;
- telefon, pošta, kurýrní služba: dle skutečných výdajů.

Nahoru »

VII. Služby oddělení Treasury

A. Služby oddělení Treasury Sales
Devizové operace, měnové, úrokové a komoditní deriváty poplatek sjednán individuálně
Depozitní operace poplatek sjednán individuálně
Obchodování s obligacemi a pokladničními poukázkami poplatek sjednán individuálně
Overnight půjčka poplatek sjednán individuálně

Nahoru »

B. Služby oddělení Securities Trading v CZK
Zprostředkování ostatních obchodů s cennými papíry poplatek sjednán individuálně
Zprostředkování vypořádání obchodů s cennými papíry poplatek sjednán individuálně

Nahoru »

C. Správa cenných papírů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (CDCP) v CZK
1. Zprostředkování výpisu z účtu majitele cenných papírů *)
Výpis z účtu majitele požadován ke stavu účtu po 7. 7. 2010 včetně
klient zná své číslo v CDCP 300,-
klient nezná své číslo v CDCP 500,-
Výpis z účtu majitele požadován ke stavu účtu před 7. 7. 2010
klient zná své číslo účtu v CDCP 550,-
klient nezná své číslo účtu v CDCP 750,-
2. Ostatní služby *)
Ostatní služby vyžadující komunikaci s CDCP cena sjednávána individuálně

*) Služba je poskytována klientům Expobank CZ a.s.

Nahoru »

VIII. Platební karty

  v CZK / EUR / USD
A. Poplatky za dispozice platebními kartami  
1. Vydání karty zdarma
2. Měsíční poplatek za kartu
Maestro Business 50,- / 2,- / 2,50
MasterCard Business - Standard Programme 130,- / 5,- / 6,-
MasterCard Business - Executive Programme 250,- / 9,- / 12,-
Příplatek za expresní vydání karty (s PIN kódem do 48 hodin) 2.000,- / 73,- / 100,-
3. Omezení účinnosti karty
Blokace karty zdarma
Uvedení karty na Stoplist zdarma
Automatické převedení karty z blokace na Stoplist zdarma
Odblokování karty zdarma
4. Ostatní služby
Dotaz na zůstatek účtu v bankomatu v tuzemsku 6,- / 0,20 / 0,30
Dotaz na zůstatek účtu v bankomatu v zahraničí 6,- / 0,20 / 0,30
Změna PIN v bankomatu 50,- / 1,80 / 2,50
Zaslání zapomenutého čísla PIN 100,- / 3,60 / 5,-
Další vyžádaný výpis transakcí kartou 40,- / 1,50 / 2,-
Vydání duplikátu karty (z důvodu poškození nebo změny jména) 200,- / 7,30 / 10,-
Opětovné vydání karty (z důvodu ztráty nebo krádeže karty) 200,- / 7,30 / 10,-
Změna týdenního limitu ke kartě 20,- / 0,75 / 1,-
Změna eCommerce limitu (limit pro platby na internetu) zdarma
Vydání náhradní karty v zahraničí 4.000,- / 150,- / 200,-
Vydání náhradní hotovosti v zahraničí 3.500,- / 127,- / 175,-
Vyžádání dodatečné dokumentace k transakci 300,- / 11,- / 15,-

Nahoru »

B. Poplatky za transakce platebními kartami  
Výběr z bankomatu
v tuzemsku 6,50 / 0,24 / 0,32
v zahraničí 2,5 % z částky min. 80,- / 3,- / 4,-
Výběr na přepážce banky
v tuzemsku 20,- / 0,75 / 1,- + 0,45 % z částky
v zahraničí 2,5 % z částky, min. 80,- / 3,- / 4,-
Platby u obchodníků zdarma

Nahoru »

IX. Další služby

A. Pronájem bezpečnostních schránek  
Bezpečnostní schránky jsou k dispozici pouze na pobočkách: Praha – Vítězná, Praha – Václavské náměstí, Brno, Jihlava, Plzeň a Hradec Králové. Informace o konkrétních velikostech bezpečnostních schránek jsou k dispozici na každé z poboček.
  v CZK
Objem max. (cm3) roční poplatek
6.000 900 + DPH
9.000 1.100 + DPH
12.000 1.300 + DPH
15.000 1.600 + DPH
20.000 1.800 + DPH
35.000 2.100 + DPH
60.000 3.100 + DPH
80.000 3.600 + DPH
110.000 4.100 + DPH
200.000 4.600 + DPH
Jednorázová vratná záloha za 2 kusy klíčů 1.000,-
Neuvolnění schránky při skončení smluvního vztahu 5.000,-
Neuhrazení poplatku za pronájem do 10 kalendářních dnů po termínu splatnosti 200,-

Nahoru »

B. Dopisní schránky  
Použití dopisní schránky sazebník je k dispozici na každé pobočce - v případě volných schránek
Záloha na zapůjčení dvou klíčů 1.000,-
Neuvolnění schránky při ukončení smluvního vztahu 5.000,-

Nahoru »

C. Vázaný účet  
Poplatek za poskytnutí a správu vázaného účtu 5.000,-
nad 1.000.000,- 5.000,- + 0,1 % z celkové částky*
Kontrola sady dokumentů 1.000,-
Změna podmínek smlouvy - poplatek za změnu 2.000,-

* v případě požadavků nad rámec standardních služeb a úkonů může být poplatek individuálně navýšen.

Nahoru »

D. Cash pooling  
Vedení účtu v Cash poolingové skupině poplatek bude sjednán individuálně

Nahoru »

E. Cash concentrating  
Vedení účtu v Cash concentratingové skupině poplatek bude sjednán individuálně

Nahoru »

X. Služby elektronického bankovnictví

A. MULTICASH  
Instalace systému MULTICASH
(včetně konzultace a zaškolení)
8.000,- jednorázově
Připojení již existující instalace MULTICASH jiné banky na Expobank CZ a.s. 4.000,- jednorázově
Měsíční poplatek (včetně elektronických výpisů, kurzovních lístků Expobank CZ a.s., informace o aktuálním zůstatku na účtu, služby "help-desk", "upgrade" systému) 800,- měsíčně
Další zaškolení uživatele systému MULTICASH 3.500,-
Technický zásah v systému MULTICASH na žádost klienta 3.500,-

Nahoru »

B. Internetové bankovnictví Expobank*  
Poplatek za službu internetového bankovnictví: Expo Direct 30,- měsíčně
Poplatek za službu internetového bankovnictví: Expo Business Direct 200,- měsíčně
Autentikátor 230,- + DPH
Opětovné vygenerování obálky PIN / PUK 100,-

* Uvedené poplatky jsou platné též pro produkt LBBW Direct a LBBW Business Direct poskytovaný do 14. 10. 2014.

Nahoru »

C. Informační SMS  
Zřízení / Změna / Zrušení služby 0,-
Vedení služby 0,-
Zaslání informační SMS do české mobilní sítě 2,50 / SMS
Zaslání informační SMS do zahraniční mobilní sítě 5,- / SMS

Nahoru »

XI. Různé

Za operace, které nejsou výše uvedeny, si bude Banka účtovat poplatek, který bude vycházet z času potřebného na provedení takové operace či úkonu, odbornosti pracovníka provádějícího operaci či úkon, jeho mzdových nákladů a z úrovně rizika, které Banka na sebe takovou operací přebírá.

S ohledem na všechny tyto operace bude Banka účtovat k tíži zákazníka veškeré další poštovní, komunikační a ostatní náklady, jako např. daně nebo jiné výdaje placené Bankou jménem zákazníka.

Banka může kdykoli tento Sazebník v přiměřeném rozsahu měnit v souladu s pravidly stanovenými v platných Všeobecných obchodních podmínkách Banky, článcích 44.2. až 44.5. Klientovi v souvislosti se změnou Sazebníku náleží práva podle uvedených ustanovení Všeobecných obchodních podmínek Banky.

Všechny odměny a poplatky jsou uvedeny a splatné v CZK, pokud není uvedeno jinak. Pro konverzi všech poplatků uvedených v CZK a účtovaných v zahraniční měně se používají spotové střední směnné kurzy ČNB platné v den zúčtování poplatku, vyjma poplatků spojených s prováděním zahraničního platebního styku, pro které je použit střední směnný kurz Banky.

Nahoru »

Get Adobe Reader

K prohlížení PDF souborů musíte mít nainstalován Adobe® Reader®.


Kurzovní lístek

27.03.2015

Valuty Nákup Prodej

EUR 26,656 28,304

USD 24,663 26,189

GBP 36,497 38,755

detail kurzovního lístku

Pobočky

Novinky a tiskové zprávy

26. březen 2015
Privátní bankovnictví Expobank CZ má nový vizuální styl
Více »

26. březen 2015
Expobank CZ má nového ředitele privátního bankovnictví
Více »

Archiv novinek

Dokumenty ke stažení