Rychlá navigace:

Vyhledávání


Vítejte v Expobank CZ a.s.

Podílové fondy

Oznámení investorům

Vážený investore,
na základě Evropské směrnice 2009/65/EC vchází v platnost dokument Sdělení klíčových informací, a to s účinností od 1. 7. 2012.

Dle Zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování musí být každému investorovi s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice bezúplatně poskytnuto Sdělení klíčových informací. Tento dokument obsahuje charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení povahy a rizik investice, která je jim nabízena, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.

Podílové fondy

Investování prostřednictvím fondů kolektivního investování vám umožní podílet se na hospodaření společností (akciové a balancované fondy) nebo dosažení vyššího zhodnocení volných peněžních prostředků než na bankovních účtech a tradičních termínovaných vkladech. Nabízíme vám podílové fondy renomovaných evropských investičních společností.

Podílové fondy nabízené Expobank CZ a.s.

  • Zákazníkům, kteří dávají přednost investování prostřednictvím fondů kolektivního investování, nabízíme na svých pobočkách podílové fondy renomovaných evropských investičních společností. Tato investice umožňuje zákazníkům podílet se na hospodaření společností (akciové a balancované fondy) nebo dosažení vyššího úrokového výnosu než obdobné bankovní produkty ( peněžní a dluhopisové fondy).
  • Investiční podílové fondy jsou denominovány v CZK a těchto zahraničních měnách: EUR, USD, CHF a JPY
  • Poskytujeme rovněž investiční a informační servis, včetně návrhů investičních strategií na základě požadavků zákazníka a na základě smlouvy o poradenství
  • Nabízíme tyto typy fondů: fondy peněžního trhu, dluhopisové, smíšené, akciové a zajištěné

Jak vybírat fond?

Před výběrem konkrétního fondu je třeba zvážit svou finanční situaci, svůj vztah k riziku a účel investice. Náš bankovní manažer s vámi prodiskutuje nejdříve vaše finanční cíle a potřeby. Naši odborníci mají mnohaleté zkušenosti s řešením komplexních finančních potřeb zákazníků a pomohou i vám realizovat vaše záměry.

Měřítkem kvality fondu není, kolik v minulosti vydělal, ale jak si dlouhodobě stojí v porovnání s konkurencí. Je třeba si uvědomit, že předchozí výkonnost fondů nezaručuje, že fond bude stejně výkonný i v budoucnu. Investice není pojištěna a nikdo také nemůže zaručit, že se vám investované peníze vrátí nebo zhodnotí.

Riziko vs míra očekávaného výnosu investice

Specifikace rizika, které je investor ochoten přijmout je základním kritériem, od kterého se odvozuje další investiční strategie. Od míry rizika se odvíjí i míra očekávaného výnosu investice.

typ fondu riziko minimální investiční horizont kurs dlouhodobý možný výnos
fondy peněžního trhu minimální 6 měsíců až 2 roky stabilní nízký
fondy dluhopisové malé až střední 2 až 4 roky mírně kolísavý nízký až střední
smíšené fondy střední až vysoké 3 až 5 let kolísavý střední až vysoký
akciové fondy vysoké více než 5 let velmi kolísavý vysoký
zajištěné fondy nízké více než 2 roky dle typu fondu nízký až střední

Upozornění: Předchozí výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může růst i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Doporučujeme klientům, aby se vždy řádně seznámili s jednotlivými produkty a neuzavírali transkakce, pokud plně neporozumí podmínkám těchto transakcí a případným rizikům, která mohou přinést.

Výhody investování do podílových fondů:

Diverzifikace (rozložení investic)

Jeden podílový fond může mít ve svém portfoliu až stovky cenných papírů různých emitentů a jiných finančních instrumentů, a tím dosáhnout požadovanou úroveň diverzifikace, kterou by samostatně mohli dosáhnout pouze majetnější investoři.

Odborná správa

O Vaše investice se stará profesionální investiční manager.

Likvidita

Investor, tj. klient, může podíly ve fondu kdykoliv prodat. Fond je povinný odkoupit podíly investora za hodnotu podílu - NAV (nett asset value).

Jednoduchost a dostupnost

Podle požadavků investora mohou být podíly vyměněny za podíly jiného fondu. Cenu svých podílů mohou investoři sledovat v různých informačních mediích.

Rozšířené investiční možnosti

I malý investor se může díky kolektivnímu investování podílet na hospodaření velkých světových firem. Investice do fondů začínají již od 5.000,- Kč.

Podrobnější informace Vám rádi sdělíme na jakékoliv pobočce banky.Pobočky