Rychlá navigace:

Vyhledávání


Vítejte v Expobank CZ a.s.

Podílové fondy CONSEQ (v Kč)

Podílové fondy CONSEQ (v Kč)

Fondy WOOD & Company jsou převedeny do obhospodařování společnosti Conseq investiční společnost, a. s. (oznámení o převodu).

Aktuálně nabízíme

Fondy peněžního trhu

Dne 9. 3. 2011 byly sloučeny fondy WOOD & Company Money Czech Crown Fund a WOOD & Company Soft Click Fund s fondem Conseq státních dluhopisů.

Fond smíšený

Realitní fond fondů

Prostřednictvím Expobank můžete investovat i do dalších podílových fondů CONSEQ.

Nabídka fondů CONSEQ

Co je to otevřený podílový fond?

Otevřený podílový fond shromažďuje finanční prostředky od drobných investorů za účelem společné investice do nástrojů peněžního a kapitálového trhu. Jedná se o způsob kolektivního investování, kdy nákupem podílového listu se každý investor stává vlastníkem (podílníkem) poměrného podílu na majetku fondu a podílí se tak na zisku, případně ztrátách fondu. Otevřený podílový fond je spravován profesionálním portfolio manažerem, který se při rozhodování o investicích řídí statutem fondu. Správce otevřených podílových fondů je ze zákona povinen podílové listy na požádání odkoupit.

Investice na míru

Investování do podílových listů je dnes nezbytnou součástí moderní a efektivní péče o úspory. Na základě Vašich investičních cílů, délky období, na které hodláte investovat, a Vašeho přístupu k investičnímu riziku si zvolíte fond nebo kombinaci fondů podle jejich investiční politiky tak, aby co nejvíce vyhovovaly Vašim požadavkům. V případě potřeby Vám s výběrem fondu pomohou naši bankovní poradci.

Proč investovat do fondů CONSEQ?

 • Jsou vysoce likvidní, máte rychlý přístup k Vašim penězům.
 • Jedná se o standardní fondy splňující požadavky práva Evropské unie a dodržující přísná pravidla pro řízení rizik.
 • Za nízké náklady Vám umožní přístup na atraktivní zahraniční trhy.
 • Kapitálové výnosy z prodeje podílových listů jsou u fyzických osob při investici delší než 6 měsíců osvobozeny od daně.
 • Stále máte průběžně přehled o stavu a vývoji své investice, poskytneme Vám aktuální informace.
 • První nemovitostní fond v České republice
 • Fondy jsou registrovány na jméno v SCP

Co získáte s fondy CONSEQ?

 • Flexibilitu (nákupy a prodeje podílových listů můžete zcela přizpůsobit Vašim potřebám).
 • Jistotu (o Vaše investice se starají profesionálové ze skupiny CONSEQ).
 • Výnos (v delším časovém horizontu docílíte vyšších výnosů než s tradičními formami spoření; příležitost dosažení zajímavých výnosů, které převyšují výnosy z tradičních bankovních vkladů).
 • Jednoduchý nákup
 • Fondy jsou evidovány v SCP

Jak investovat do fondů?

Podmínkou je běžný účet vedený u Expobank CZ a.s. a podepsání Komisionářské smlouvy. Do kteréhokoliv fondu pak můžete kdykoliv v budoucnu investovat jednorázovým hotovostním vkladem na jakémkoliv obchodním místě Expobank CZ a.s. nebo převodním příkazem.

 • minimální investice do korunových fondů je 5 000 Kč*
 • minimální investice do cizoměnových fondů je 20 000 Kč*
 • zasílání výpisu po každé transakci a souhrnného výpisu čtvrtletně
 • s výběrem fondu Vám pomůže bankovní poradce
 • samozřejmostí je poskytnutí uceleného investičního a informačního servisu

*Pokud prospekt fondu neurčuje jinak.

Neomezená dostupnost Vašich peněz

Kdykoliv můžete zažádat o odkup všech (nebo jen části) podílových listů a Expobank CZ a.s. zajistí jejich bezodkladný převod na Váš účet v bance. Nejste vázáni žádnou výpovědní lhůtou. Aktuální a detailní informace o každém fondu a jeho výkonnosti jsou Vám k dispozici na www.expobank.cz.

Upozornění

Než se rozhodnete investovat do otevřeného podílového fondu, důkladně se seznamte se statutem fondu. Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

Ostatní informaceKurzovní lístek

17.04.2015

Valuty Nákup Prodej

EUR 26,627 28,274

USD 24,735 26,265

GBP 36,917 39,201

detail kurzovního lístku

Pobočky

Novinky a tiskové zprávy

16. duben 2015
Expobank hostila předávání cen APLAUS
Více »

1. duben 2015
Expobank CZ vystavuje Těla květů malíře Petra Fialy
Více »

Archiv novinek

Dokumenty ke stažení