Rychlá navigace:

Vyhledávání


Vítejte v Expobank CZ a.s.

Jak postupovat při změně banky

Jestliže jste se rozhodl/a změnit banku, pomůžeme Vám převést Vaše trvalé příkazy k úhradě a souhlasy s  inkasem z jedné banky do druhé. Postup popsaný na této stránce byl připraven a dohodnut mezi českými bankami za účelem usnadnit vám - klientům bank, přechod mezi bankami (dále též jen „Změna banky“). Na této stránce naleznete stručný popis podmínek, za nichž je možné Změnu banky provádět.

Změna banky

Postup při změně banky upravuje Kodex „Mobilita klientů - postup při změně banky“ vydaný Českou bankovní asociací, jehož úplné znění naleznete na webových stránkách České bankovní asociace www.czech-ba.cz.

Zvolte si banku (dále jen „Nová banka“), do níž chcete převést své trvalé příkazy k úhradě a souhlasy s inkasem z Vaší současné banky (dále jen „Původní banka“).

Pokud jste si vybral/a Novou banku a jste tedy seznámen/a s produkty a možnostmi Nové banky, můžete si zvolit jeden z  následujících postupů pro Změnu banky:

a) prostřednictvím Nové banky nebo
b) kontaktováním Původní banky (i Nové).

Důkladně si Kodex prostudujte, a to včetně jeho příloh.

Nezbytným krokem pro zahájení procesu Změny banky je podání Žádosti o Změnu banky v Nové nebo Původní bance, přičemž podmínkou je, že v Nové bance máte otevřen běžný účet. S vyplněním Žádosti Vám pracovníci banky rádi pomohou. Žádost o Změnu banky lze podat pouze prostřednictvím pobočkové sítě, tj. klientským pracovníkům banky.

Proces Změny banky není možný ve všech případech. Speciální/individuální služby a rozdílné produkty poskytované bankami mohou znamenat překážku pro úspěšné uskutečnění procesu Změny banky. Rovněž ke zrušení běžného účtu v Původní bance nemůže dojít za předpokladu, že tomu brání dohoda klienta a Původní banky (např. smlouva, která zavazuje klienta zachovat běžný účet).

V úvahu je nutné vzít i správné načasování požadavku na Změnu banky. Celý proces trvá nejméně 15 bankovních pracovních dnů a je tedy vhodné, pokud je to možné, vyhnout se období, ve kterém provádíte trvalé příkazy, popřípadě je Váš účet inkasován.

V souvislosti se Změnou banky Vám nebudou účtovány žádné poplatky za poskytnutí podkladů pro převod trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasy, zrušení běžného účtu (s výjimkou běžného účtu, který byl veden po dobu kratší než 12 měsíců, je-li tento poplatek u běžného účtu stanoven); rovněž veškeré informace spojené se Změnou banky Vám poskytneme zdarma.

Pokud jste držitelem debetní platební karty, budete muset pravděpodobně kartu vrátit své Původní bance; bez jejího vrácení nemusí být Váš běžný účet v Původní bance zrušen.

Co je třeba zvážit při změně banky?

 • Jaké služby hodláte využívat a zda všechny tyto služby Nová banka nabízí.
 • Jaké jsou poplatky Nové banky k běžnému účtu a co vše je případně zahrnuto v balíčku služeb.
 • Jaké další zvýhodněné služby Nová banka nabízí (např. pro nové klienty nebo při zřízení nových služeb) a jak jsou pro Vás důležité.
 • Jaké úrokové sazby ke zhodnocení peněz na běžném účtu nabízí Nová a Původní banka.
 • Jaká je dostupnost bankomatů Nové banky.
 • Zvažte, kolik poboček Nové banky je poblíž Vašeho bydliště či zaměstnání, jaké jsou otevírací hodiny a zda poskytují další služby, které běžně používáte.
 • Jaké možnosti vzdálené obsluhy běžného účtu Nová banka nabízí prostřednictvím elektronických kanálů.
 • Zvažte, zda Změnou banky neporušíte smluvní podmínky v Původní bance.

Co je třeba si předem připravit?

 • Banka musí provést Vaši identifikaci dle požadavků zákona. Budete proto potřebovat platný průkaz totožnosti, případně ještě další doklad totožnosti.

Kdy je nejlepší Změnu banky provést?

 • Načasování změny je velmi důležité zejména s ohledem na skutečnost, kdy by mohlo dojít k neprovedení některé platby nebo naopak provedení některé platby dvakrát. Proto je třeba vědět, kdy platby probíhají a je důležité stanovit datum, kdy bude platba dle trvalého příkazu či na základě souhlasu s inkasem u Původní banky provedena naposledy.
 • Máte-li sjednáno SIPO, počítejte s tím, že účinnost změn nastává později než u jiných partnerů - vždy s ohledem na konkrétní smluvní podmínky mezi bankou a Českou poštou. V případě, že platba neproběhne ani z nového ani z původního běžného účtu, bude Vám automaticky zaslána složenka k zaplacení.

Zrušení běžného účtu (včetně navázaných trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem) Klientem v Původní bance

 • Postup při rušení běžného účtu je součástí podmínek smlouvy o vedení běžného účtu, kterou jste s Původní bankou uzavřel/a. Postupujte podle něj. Po uzavření dohody o ukončení účinnosti smlouvy o účtu či předání výpovědi smlouvy o vedení vašeho běžného účtu Původní bance může být smlouva zrušena okamžikem, na kterém se s Původní bankou dohodnete, resp. ve výpovědní lhůtě uvedené v podmínkách poskytování služeb. Doba zrušení běžného účtu závisí na dalších službách napojených na běžný účet (například ten, kdo využíval platební karty, by měl počítat s delší dobou).
 • Zrušení běžného účtu musí provést vždy majitel běžného účtu (jiná osoba může běžný účet zrušit pouze na základě úředně ověřené plné moci, kterou majitel účtu této osobě udělil za účelem ukončení smlouvy o běžném účtu a dispozice se zůstatkem na tomto běžném účtu). Do Původní banky je třeba vzít platné doklady totožnosti.

Co je ještě dobré vědět?

 • Stanovte (nastavte) si správnou výši limitů pro inkasní platby na základě souhlasu s inkasem. Informujte se u Nové banky, jaké limity umožňuje (jednorázový limit nebo limit sledovaný v rámci určitého časového intervalu).
 • Zjistěte si možnosti nastavení dalších limitů - pro ostatní platby (sběrné boxy, internetové bankovnictví apod.).
 • Doporučujeme ponechat si výpisy k běžnému účtu z Původní banky po dobu obecné promlčecí lhůty, tj. 4 roky.
 • Spolu s ukončením smlouvy o běžném účtu v Původní bance dojde k zániku veškerých dispozičních oprávnění (podpisových vzorů) ke zrušenému běžnému účtu. Chcete-li dispoziční oprávnění třetím osobám zachovat, musíte je u Nové banky ke svému běžnému účtu znovu zřídit.

Dokumenty ke stažení

Jak získat další informace nebo požádat o Změnu banky?

Vyplňte on-line formulář nebo zavolejte od pondělí do pátku (8:00 - 19:00) na zákaznickou linku 844 844 822 a my Vás budeme nejpozději následující pracovní den kontaktovat, abychom si s Vámi domluvili osobní schůzku. Nebo můžete navštívit jakoukoliv pobočku banky.

Jak postupovat při změně banky


Kurzovní lístek

03.07.2015

Valuty Nákup Prodej

EUR 26,433 28,068

USD 23,820 25,294

GBP 37,200 39,502

detail kurzovního lístku

Pobočky

Novinky a tiskové zprávy

1. červenec 2015
Změna Standardních sazebníků odměn a poplatků k 1. 7. 2015
Více »

11. červen 2015
Expobank připravila pro klienty privátního bankovnictví rodinný den v Safari muzeu
Více »

Archiv novinek

Dokumenty ke stažení